Obecní knihovna Hořiněves


OD LEDNA/2018 VLASTNÍ WEBOVÉ STRÁNKY: 
http://www.knihovnahorineves.webk.cz/

Změna výpůjční doby:

Stálá otevírací doba bude počínaje říjnem/2017 pouze ve čtvrtek, ale jako kompenzaci knihovnu můžete navštívit v průběhu celého dne: čtvrtek: 10,00 – 18,00 hod. V ostatní dny je rovněž možné využívat služby knihovny, ale doporučujeme raději po předchozí dohodě na tel: 723 035 424, email: knihovna.horineves@seznam.cz

.....................................................................................................

Pozvánky, akce, aktuality:

Vánoční setkání:
ve středu 20.12. 2017 navštíví knihovnu žáci ZŠ Hořiněves. Předvánoční čas strávíme u šálku čaje společným čtením vánočních příběhů, poslechem koled a doplňováním zábavného vánočního kvízu.
...................................................................................................................

Beseda: V rámci celorepublikové kampaně Týden knihoven se v rodném domě V. Hanky ve společenském sále uskuteční ve středu 4. 10. 2017 od 14,30 hod, beseda s promítáním, poslechem a čtením o spisovateli Karlu Jaromíru Erbenovi. Beseda je připravena pro žáky ZŠ, ale srdečně zváni jsou všichni, kdo mají zájem! Malé občerstvení bude zajištěno.

Návštěva dětí z MŠ: Ve středu 4.10. 2017 v dopoledních hodinách knihovnu  navštíví žáci MŠ, kde pro ně bude připraven  environmentální program spojený s ukázkou a četbou z nově zakoupených knížek o přírodě a promítání z výukového CD s environmentální tematikou: Co se děje kolem nás.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstava: "Doba Karla IV." od 12.4. do 5. 5. 2017.

Přijďte si prohlédnout  putovní výstavu o Karlu IV. zpracovanou dětmi ze speciální školy Daneta.

......................................................................................................................................................

Obecní knihovna Hořiněves pořádá besedu pro dětské i dospělé návštěvníky na téma: Božena Němcová - obrazová prezentace život a dílo, poslechová ukázka pohádky, ukázky portrétů  - Boženy Němcové, literární test  –  Poznáš pohádky?

- ve středu 22. 3. 2017 od 14,30 hod. - společenský sál rodného domu V. Hanky

Akce se koná v rámci celostátní kampaně - Březen – měsíc čtenářů

--------------------------------------------------------------------------------------------

Březen - měsíc čtenářů

Ve středu 30. 3. 2016 od 15,00 hod. se uskuteční v rodném domě   V. Hanky beseda s promítání a čtením z knih o spisovateli Václavu Čtvrtkovi. Všichni jste srdečně zváni, především žáci ZŠ Hořiněves         a jejich rodiče.

 ------------------------------------------------------------------------------

Týden knihoven - 

středa 14.10. 2015 v 15,30 hod. - sál rodného domu V. Hanky - beseda s promítáním o spisovateli a ilustrátorovi Ondřeji Sekorovi. Všichni jste srdečně zváni.

--------------------------------------------------------------------------------

Obecní knihovna pořádá v rámci   Března - měsíce čtenářů,    besedu       " život a dílo bratří Čapků" ,  která se uskuteční dne 18. 3. 2015 od 15,30 hod. ve společenském sále rodného domu V. Hanky. Návštěvníky čeká promítání obrazové prezentace s výkladem, poslech, promítání a čtení z ukázek díla, malý kvíz. Všichni jste srdečně zváni, malé občerstvení zajištěno.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Týden knihoven (6.10. -12.10. 2014)

Obecní knihovna Hořiněves pořádá besedu pro dětské i dospělé návštěvníky.
 
Středa 8. 10. 2014 od 15,30 hod.
v rodném domě V. Hanky
Božena Němcová -  obrazová prezentace život a dílo, poslechová ukázka pohádky, ukázky portrétů -  B. Němcové, literární test –  poznáš pohádky   B. Němcové?
 
Tato beseda se koná v rámci celostátní akce 
Týden knihoven. 
 
Drobné občerstvení bude zajištěno
-------------------------------------------------------------------------------

             Březen měsíc čtenářů

Středa - dne 19. 3. 2014 se koná ve 13,30 první návštěva předskoláků - ,dětí z MŠ Hořiněves, v knihovně. Těšit se mohou na prohlídku knihovny a povídání o jaru a jarních zvycích.

-------------------------------------------------------------------------------

Středa - dne 26.3. 2014 od 15,30 se koná beseda

o sv. Cyrilovi a sv. Metodějovi   - uskuteční se v sále rodného domu V. Hanky. Součástí programu bude promítání obrazové prezentace, ukázky z animovaného seriálu Dějiny udatného českého národa, vědomostní kvízy, atd. Program je koncipován pro žáky I. st. ZŠ, srdečně zváni jsou i rodiče a široká veřejnost. Malé občerstvení bude zajištěno. 

----------------------------------------------------------------------------------

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče - čtenáře i nečtenáře na Vánoční posezení do knihovny. V rámci programu ochotné babičky a spol.. ..pro děti zahrají pohádku:

O Červené Karkulce. Akce se koná ve středu 18.12. 2013 od 16,00. Malé vánoční pohoštění bude zajištěno. 

-------------------------------------------------------------------------

 Týden knihoven 30. 9. - 6. 10. 2013

Beseda: ve středu 2. 10. od 15,30 hod.  Josef Kajetán Tyl   -  život a dílo, obrázková prezentace, čtení a poslech ukázek    z díla.

Všichni jste srdečně zváni!

 --------------------------------------------------------------------------

Na prvním místě  Vyhlašování nejlepšího dětského čtenáře se umístila  Denisa Rajsová  s celkovým počtem  44 přečtených knih  během roku 2012.  Všichni  vyhodnocení čtenáři si domů odnesli diplomy a malé odměny. Po vyhlášení si děti společně pochutnaly na čokoládovém dortu, vyslechly povídání o jaru a Velikonocích a společnými silami vyluštily tajenku náročné doplňovačky. 

------------------------------------------------------

V rámci celostátní kampaně:       bude ve čtvrtek 28. 3. 2013 v 15,30  vyhlášen nejlepší dětský čtenář roku. Srdečně Vás zveme na tuto slavnostní událost. Malé občerstvení bude zajištěno.

----------------------------------------------------------------------------------

Nový výměnný soubor knih ze střediskové knihovny Smiřice.

Dne 1. 2. 2013 jsme ze střediskové knihovny obdrželi fond knižních novinek pro mládež i dospělé - 80 ks. Přijďte si vybrat aktuální četbu z beletrie i naučné literatury. Knihy můžete vyhledávat na našem on-line katalogu. /z nabídky vlevo/

 ---------------------------------------------------------------------------------

Beseda - Václav Hanka, život a dílo

středa 20. 2. 2013 od 15,30 hod.

 Promítání obrazové prezentace, pracovní listy, kvíz, poslech básní z Rukopisu královédvorského, Rukopisy na You Tube. Malé občerstvení zajištěno.

 ---------------------------------------------------------------------------------

Předškoláci na první návštěvě knihovny,

dne 6. 2. 2013 od 13,00 hod. se uskutečnila plánovaná návštěva předškoláků z MŠ Hořiněves. Děti se dozvěděly jaké služby poskytuje knihovna, jak se čtenáři musí k zapůjčeným knížkám chovat, jak se do knihovny přihlásit a stát se čtenářem. Pro děti byly připraveny malé vědomostní soutěže, hádání hádanek, skládání puzzlí. Za splnění úkolů děti dostaly časopis Mateřídouška a sladkou odměnu.

                   

-----------------------------------------------------------

copyright © Obec Hořiněves 2018