Velikonoční jarmark


Velikonoční jarmark s bohatým doprovodným programem 

/koná se každoročně vždy na Květnou neděli/

aktuální termín: 25. 3. 2018

 

Konaný na květnou neděli 25. března 2018

od 11,00 - 16,00 hod.

v okolí kostela sv.Prokopa v Hořiněvsi

kontakt:
Helena Pavlíková
místostarostka obce
Hořiněves 73
tel.: 495426107, 604253014
e-mail: pavlikova@horineves.cz
 
Způsob a termíny přihlašování a účasti na akci:
1. Zájemce podá přihlášku písemně nebo  e-mailem , nebo se přihlásí na  webtržišti (www.webtrziste.cz ) do 21.3. do 17,00 hod.
2. Přihlášený jarmarečník zaujme své místo 25.března 2018  do 10,30 hod., na místě v Hořiněvsi. 
 
Podmínky a zásady účasti na akci: 
1. přihlášením k účasti se účastník zavazuje k dodržování zde podepsaných podmínek
2. pořadatel má zájem o tradiční řemeslnou výrobu a preferuje účastníky, kteří zároveň řemeslnou činnost předvádějí; zda přihlašovaná činnost vyhovuje této podmínce je plně na posouzení pořadatele
3. umístění účastníka určuje pořadatel
4. předvádění se rozumí veřejné vykonávání přihlášeného řemesla po celou dobu trvaní akce
5. pořadatel může z akce vyloučit´účastníka, který nebude dodržovat vyhlášené podmínky účasti nebo se nebude řídit pokyny pořadatele
 
Dopravní pokyny:
účastník akce odstaví vozidla na místech přidělených pořadatelem nejpozději do zahájení akce
 
Ceník:
zájemce uhradí přihlašovací poplatek ve výši 100,- Kč/3m
jarmarečníkovi,  který předvádí řemeslo,  bude přihlašovací poplatek krácen.
 
 

 

copyright © Obec Hořiněves 2018