Hořiněves

O OBCI

Obec Hořiněves je vzdálena 16 km severozápadně od Hradce Králové. V obci a místních částech Žíželeves, Želkovice a Jeřičky žije celkem / k 1. 1. 2014/ 702 obyvatel.
Působí zde Základní a Mateřská škola, která je zároveň i školou komunitní, zdravotní středisko s ordinací praktického lékaře a stomatologa. Občanům nabízí služby Česká pošta, jedno pohostinství a dva obchody. Obec provozuje dvě knihovny a to v Hořiněvsi a v Žíželevsi. Občané se zde sdružují v několika spolcích a sdruženích. Svou aktivní činnost vyvíjejí dva sbory dobrovolných hasičů SDH Hořiněves a SDH Žíželeves a Myslivecké sdružení Bažantnice.

Aktuality

31.08.2023 PODPORA ORGANIZOVANÝCH AKTIVIT PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ
Obec Hořiněves podporuje volnočasové aktivity dětí: pravidla čerpání - zákonný zástupce(zákonným zástupcem se rozumí rodič, opatrovník, pěstoun, popř. jiná osoba jednající za dítě) předloží řádný doklad o zaplacení pravidelné volnočasové aktivity dítěte s trvalým pobytem v obci Hořiněves vybraného subjektu (sportovní klub, kulturní spolek, škola aj.), který je registrován a provozuje svou činnost pravidelně po dobu min. jednoho roku ke dni předložení dokladu - příspěvek bude poskytnut do maximální výše 1 000,- Kč/dítě/školní rok, na základě podpisu darovací smlouvy mezi obcí/ dárcem a obdarovaným tj. zákonný zástupce dítěte - pokud bude uhrazená finanční částka za volnočasovou aktivitu nižší, bude darována částka v plné výši předloženého dokladu - vztahuje se na volnočasové aktivity realizované ve školním roce 2022/2023 - na poskytnutí podpory není právní nárok.

15.07.2023 Příměstský camp - téma: „NÁMOŘNÍCI“ - kapacita naplněna  
- v termínu: 24.7. – 28.7. 2023. Místo konání - Obec Hořiněves s využitím prostor v Základní škole, areálu TJ Sokol Hořiněves a okolí.

27.06.2023 Nová výzva na kotlíkové dotace, seminář v HK se koná 28.6. 2023  
Odbor Regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje připravuje podklady k vyhlášení nové výzvy na kotlíkové dotace, která bude vyhlášena ve druhé polovině června 2023. Tato výzva bude opět zaměřena na výměny starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících limity 3. nebo vyšší emisní třídy. Finanční podpora se bude vztahovat na pořízení tepelného čerpadla (s maximální výši dotace 180 000 Kč) nebo kotle na biomasu (s maximální výši dotace 130 000 Kč). Žadatel zároveň musí splnit podmínku tzv. nízkopříjmové domácnosti, za kterou je považována taková domácnost, ve které všichni členové pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod třetího stupně nebo žadatel či další osoba z domácnosti pobírá příspěvek na bydlení. Vlastníci určených typů nemovitostí budou mít možnost požádat o dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění do konce srpna 2023, popř. v další výzvě, která je plánována na jaro 2024. Podrobnější informace mohou zájemci o dotaci získat na webových stránkách kraje v sekci Kotlíkové dotace (kotliky.kr-kralovehradecky.cz). Veškeré dostupné informace lze získat také na infolince 722 960 675, v pracovní dny od 8 do 16 hod nebo na e-mailu: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz

16.06.2023 MUZEJNÍ NOC - Památník Václava Hanky v Hořiněvsi, koná se v sobotu 17.6. 2023   
MUZEJNÍ NOC - Památník Václava Hanky v Hořiněvsi. V rámci bohatého programu se můžete, od 20,00 hod., těšit na komedii podle scénáře Petra Kolečka - ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ v podání Divadelního spolku Jiří Poděbrady. Hořká komedie o třech ženách a jednom hokejovém utkání.

03.06.2023 Pouťové setkání v Žíželevsi 
- přijměte pozvání v neděli 4.6. 2023 od 13,00 na tradiční pouť do Žíželevsi


Starší zprávy >

Anketa

Kompostéry - využili jste již kompost na zahradu a záhony ? Nadále můžete získat zahradní kompostér na Obecním úřadě.
Ano
 
43%
Ne
 
21%
Nemám kompostér
 
36%
V případě jakýchkoliv připomínek nebo návrhů nás prosím kontaktujte přes podatelnu nebo email. Děkujeme.

Vítání svatého MartinaFotografie z obce

 

bažantnice

Rezervace sportovišť

Tenisové hřiště
Víceúčelové sportoviště


Úřední hodiny

Pondělí08-11:3012:30-17 hod.
Středa08-11:3012:30-17 hod.


Předpověď počasí


Podrobnější předpověďPartneři

MAS Hradecký venkov OPZ 1866 czech-point khk EUSMO Centrum společných služeb
copyright © Obec Hořiněves 2023