Volby 2024


Volby do Evropského parlamentu

Rozhodnutím zveřejněným ve Sbírce zákonů pod č.38/2024 Sb. vyhlásil prezident republiky na dny 7. a 8. června 2024 volby do Evropského parlamentu.

Informace k volbám do EU: MVČR - aktuální volby

Volby do Evropského parlamentu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného systému.

Informace pro voliče – OBČANY ČR k prokazování totožnosti a státního občanství ČR ve volebních místnostech pro účel výkonu aktivního volebního práva voličů – občanů ČR pro volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024.

Žádost o vydaní voličského průkazu: ke stažení zde

Plná moc k převzetí voličského průkazu: ke stažení zde

Zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví povinnost voliče (občana ČR i občana jiného členského státu), a to po příchodu do volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství.      

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství,  nebude mu hlasování umožněno.

Jde-li o voliče – občana ČR, svou totožnost a státní občanství ČR prokazuje buď platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Jinými doklady (např. řidičským průkazem ČR) pro účel výkonu aktivního volebního práva nelze prokázat totožnost ani státní občanství ČR.

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v obci Hořiněves: ke stažení zde

Informace o počtu a sídle volebních okrsků: ke stažení zde

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí:ke stažení zdecopyright © Obec Hořiněves 2024