Dětská skupina Hořiněves


ZÁKLADNÍ INFORMACE


Provozovatel: Obec Hořiněves, Hořiněves 73, 503 06

Typ zařízení: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.

Forma zařízení: Pro veřejnost

Adresa místa provozu zařízení: budova OÚ Hořiněves (1. nadzemní podlaží), Hořiněves 73, 503 06

Kapacita zařízení: 6 dětí

Zahájení provozu: 1. 7. 2022

Otevírací doba: 7:30 -16:30

Školkovné 2023/2024: 500,- Kč/ měsíc + 50 Kč za každý přítomný den (lze uplatnit v ročním zúčtování daně) - platby - bankovním převodem: 1080847379/0800, nebo hotově na Obecním úřadu Hořiněves.

Stravování: vlastní

Manažer DS: Michaela Chládková, tel. 606 809 442, ds.horineves@gmail.com

Pečující osoby: Lucie Klapalová, Lucie Říhová, Kateřina Kmoníčková

Docházkový systém: https://mikrojesle.webooker.eu/

FB stránky: https://www.facebook.com/detska.skupina.horineves

 

Dětská skupina navazuje na tříletý provoz Mikrojeslí. Nabízí pravidelnou péči dětem zpravidla od jednoho roku do tří let v malém kolektivu dětí zajištěnou profesionálními pečujícími osobami.


NAŠE VIZE

 • Vytváření pocitu bezpečí a důvěry
 • Vedení k samostatnosti, osvojení návyků v oblasti osobní hygieny a sebeobsluhy
 • Podpora tělesného rozvoje a koordinace pohybů
 • Rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • Podpora sociálního chování a kamarádských vztahů, seznamování s jednoduchými pravidly společenského chování
 • Rozvíjení představivosti a fantazie
 • Rozvoj komunikačních dovedností
 • Individuální a respektující přístup vycházející z potřeb dítěte
 • Prostor pro všestranný rozvoj dítěte
 • Vědomý přístup k péči a výchově
 • Spolupráci s rodiči, stavíme na důvěře a otevřené komunikaci
 • Malý kolektiv 
! ZÁPIS JE PRODLOUŽEN DO 7.5. 2024 !

copyright © Obec Hořiněves 2024