Velikonoční jarmark


Velikonoční jarmark s bohatým doprovodným programem 

/koná se každoročně vždy na Květnou neděli/

 

Květná neděle -  5. dubna 2020, od 11,00 - 16,30 hod.

Památník, rodný dům V. Hanky a okolí kostela sv. Prokopa v Hořiněvsi.

kontakt:
Helena Pavlíková
Hořiněves 73
tel.: 495426107, 604253014
Radmila Kozáková
723035424
e-mail: pavlikova@horineves.cz
 
Způsob a termíny přihlašování a účasti na akci:
1. Zájemce podá přihlášku písemně nebo  e-mailem , nebo se přihlásí na  webtržišti (www.webtrziste.cz ) do 30. 3. do 17,00 hod.
2. Přihlášený jarmarečník zaujme své místo 5. 4.2020  do 10,30 hod., na místě v Hořiněvsi. 
 
Podmínky a zásady účasti na akci: 
1. přihlášením k účasti se účastník zavazuje k dodržování zde podepsaných podmínek
2. pořadatel má zájem o tradiční řemeslnou výrobu a preferuje účastníky, kteří zároveň řemeslnou činnost předvádějí; zda přihlašovaná činnost vyhovuje této podmínce je plně na posouzení pořadatele
3. umístění účastníka určuje pořadatel
4. předvádění se rozumí veřejné vykonávání přihlášeného řemesla po celou dobu trvání akce
5. pořadatel může z akce vyloučit´účastníka, který nebude dodržovat vyhlášené podmínky účasti nebo se nebude řídit pokyny pořadatele
 
Dopravní pokyny:
Účastník akce odstaví vozidla na místech přidělených pořadatelem nejpozději do zahájení akce.
 
Ceník:
Zájemce uhradí přihlašovací poplatek ve výši 100,- Kč/3m.
Jarmarečníkovi,  který předvádí řemeslo,  bude přihlašovací poplatek krácen.
 
 

 

copyright © Obec Hořiněves 2020