Vítání sv. Martina - svatomartinský jarmark


Vítání sv. Martina na bílém koni - Svatomartinský jarmark

/koná se každoročně vždy v sobotu, nejblíže k termínu 11.11./

Aktuální termín konání: sobota 16. listopadu 2024

Kontakt:

Radmila Kozáková
723 035 424
e-mail: kozakova@horineves.cz

Informace a ceník: ke stažení a zobrazení - zde


Plakátek na akci: 


Místo konání:

Náves a přilehlé prostranství u kostela sv. Prokopa, Památník, rodný dům Václava Hanky, Sokolovna v areálu TJ Sokol Hořiněves


Způsob a termíny přihlašování a účasti na akci:

1. Zájemce podá přihlášku na e-mail:kozakova@horineves.cz, nebo se přihlásí na portálu webtržiště (www.webtrziste.cz ) nejpozději do: 12.11. 2024 do 17,00 hod.

2. Zájemce o místo se v den konání nahlásí v kanceláři na Obecním úřadu a po zaplacení poplatku mu bude přiděleno organizátorem prodejní místo.

3. Přihlášený prodejce zaujme své místo dne:16.11. 2024 do 10,30 hod., na určeném místě.

Podmínky a zásady účasti na akci: 

1. Přihlášením k účasti se účastník zavazuje k dodržování zde popsaných podmínek.

2. Pořadatel má zájem především o tradiční řemeslnou výrobu a preferuje účastníky, kteří zároveň řemeslnou činnost předvádějí; zda přihlašovaná činnost vyhovuje této podmínce je plně na posouzení pořadatele.

3. Umístění účastníků určuje vždy pořadatel.

4. Předvádění se rozumí veřejné vykonávání přihlášeného řemesla po celou dobu trvání akce

5. Pořadatel může z akce vyloučit účastníka, který nebude dodržovat vyhlášené podmínky účasti nebo se nebude řídit pokyny pořadatele. Dopravní pokyny: účastník akce odstaví vozidlo na místě přiděleným pořadatelem nejpozději do zahájení akce.


copyright © Obec Hořiněves 2024