Vítání sv. Martina - Svatomartinský jarmark


Vítání sv. Martina na bílém koni - Svatomartinský jarmark

/koná se každoročně vždy v sobotu, nejblíže k termínu 11.11./

aktuální termín: sobota 16.11. 2019

Informace pro prodejce - kontakt: Helena Pavlíková - tel.: 495426107, 604253014 e-mail: pavlikova@horineves.cz

Způsob a termíny přihlašování a účasti na akci:

1. Zájemce podá přihlášku písemně nebo e-mailem, nebo se přihlásí na webtržišti (www.webtrziste.cz ) do 13. listopadu 2019 do 17,00 hod.

2. Zájemce o místo se v den konání nahlásí na Obecním úřadě a po zaplacení poplatku mu bude přiděleno místo.

3. Přihlášený jarmarečník zaujme své místo 16. listopadu 2019 do 10,00 hod., na místě v Hořiněvsi.

Podmínky a zásady účasti na akci: zde (přihláška ke stažení)

1. přihlášením k účasti se účastník zavazuje k dodržování zde podepsaných podmínek

2. pořadatel má zájem o tradiční řemeslnou výrobu a preferuje účastníky, kteří zároveň řemeslnou činnost předvádějí; zda přihlašovaná činnost vyhovuje této podmínce je plně na posouzení pořadatele

3. umístění účastníka určuje pořadatel

4. předvádění se rozumí veřejné vykonávání přihlášeného řemesla po celou dobu trvání akce

5. pořadatel může z akce vyloučit účastníka, který nebude dodržovat vyhlášené podmínky účasti nebo se nebude řídit pokyny pořadatele. Dopravní pokyny: účastník akce odstaví vozidla na místech přidělených pořadatelem nejpozději do zahájení akce Ceník: zájemce uhradí přihlašovací poplatek ve výši 100,- Kč  Jarmarečníkovi, který předvádí řemeslo po celou dobu konání akce, bude přihlašovací poplatek vrácen na místě, před zahájením akce.

copyright © Obec Hořiněves 2020