Spolek při kostele sv. Mikuláše


Adresa: Hořiněves,  Žíželeves čp. 42, 503 03


Spolek při kostele sv. Mikuláše v Žíželevsisídlo: Žíželeves čp.42IČO: 22828753 číslo účtu: 5208701001/5500

Vznik: od 12.11.2009
Předseda: Vojtěch Jonáš

IČ: 22828753

číslo účtu: 5208701001/5500
Co je  u nás nového?

V říjnu započala stavba přípojky elektřiny do kostela sv. Mikuláše v Žíželevsi, která bude lépe vyhovovat stávajícím technickým normám, a bude sloužit nejenom běžnému provozu kostela, ale bude potřeba i pro stavební práce na obnově střechy kostela, které se snad podaří v blízké době realizovat. Nové kabely a rozvaděč byl spolufinancován ve spolupráci s obcí. Věříme, že se podaří sehnat dostatek financí, tak aby bylo možné zpracovat projekt a ten samozřejmě co nejdříve zrealizovat. Doufáme, že kostel bude v naší obci dále sloužit ke konání bohoslužeb a též jako důstojná architektonická dominanta. Irena Horáková


Pouť v Žíželevsi - 7. června 2020 


Přijměte pozvání na slavnostní pouťovou mši v neděli 7. června 2020.

Proběhne pouze mše svatá v kostele sv. Mikuláše, slavnost se v letošním roce nekoná. 


Posvícení - v sobotu 28. září 2019 


Pouť v Žíželevsi - 16. června 2019 od 12:30 hod.,

Pouť - děkujeme Všem návštěvníkům, pomocníkům a sponzorům za letošní již 17. pouť, která byla letos poznamenána a zkomplikována opravou silnice II/325 a také bouřkou v předvečer konání této akce.   

Přesto se občané místní i z vedlejších obcí sešli a strávili příjemné nedělní odpoledne.

V soutěži „O nejchutnější žíželevský koláček, nebo zákusek“ zvítězila paní Irena Horáková s výborným Jahodovým dortem.
Poděkování také patří Obci Hořiněves a SDH Žíželeves za výbornou spolupráci
15.3.2018 - Valnou hromadu od 18:00 hod. v knihovně v Žíželevsi

25.5.2018 - Noc kostelů - program: koncert skupiny Big Bend hraběte Šporka, při ZUŠ Jaroměř, 

                                                         prohlídka kostela a zvonů při svíčkách, program od 19:00 - 23:00 hod.

27.5.2018 - 16.slavnostní pouť a IV.ročník soutěže "O nejlepší žíželevský koláček"

Zpívání u betléma v kostele. V pondělí 25.12.2017 od 18:00 hod.


Posvícení s poděkováním za úrodu a dary země - v sobotu 23.září 2017 v kostele

Pozvánka:11.června 2017

15.slavnostní pouť,  která se bude konat v neděli 11.června 2017,

součástí poutě bude III.ročník soutěže "O nejchutnější žíželeveský koláček"

o bohaté ceny. Těšíme se na setkání.18.prosince 2016 od 17:00 hod.

Na adventní koncert

Královédvorského chrámového sboru

pod vedením Víta Havlíčka

budou provedeny skladby autorů: J. Clark, G. Rossini, J. Filas, L. Cherubini, W.A. Mozatr, F.X. Brixi, Fr.M. Kníže, J.I.Linek a na závěr výběr z vánočních koled.


Pozvánka: 26.září (sobota) od 18:00 hod. proběhne v kostele sv. Mikuláše slavnostní posvícení a poděkování za dary země.

Poděkování sponzorům

             Občanské sdružení při kostele sv.Mikuláše v Žíželevsi  vyslovuje velký dík všem sponzorům za přímou finanční podporu či věcné a materiální přispění. Vysoce si ceníme Vašeho kladného postoje k Slavnostem v Žíželevsi. 

            Získané finanční zdroje i věcné ceny jsme beze zbytku využili k zajištění slavnosti – Setkání rodáků a připomenutí výročí 660 let  obce Žíželeves,  které se konalo 20. června  obci Žíželeves.

            Všichni zúčastnění, vystupující i návštěvníci, si velice příjemně užili celou akci i přes chladnější  počasí, na čemž má  nemalou zásluhu i Vaše osoba či firma nebo organizace.

            Z tohoto důvodu považujeme za potřebné zveřejnit jména dárců, neboť morální forma je jedinou možností, jak se za Vaši pomoc odvděčit. Zvolili jsme děkovný dopis, který zveřejníme na internetových stránkách  www.zizeleves.unas.cz/vesnice.php , kde s poděkováním uvádíme  jména či názvy firem.

 

  Ještě jednou Vám děkujeme za vynaložené finanční zdroje a další prostředky, které umožnily zdárný průběh akce.  Věříme v  zachování stejné vstřícnosti a přízně i pro další  roky.

 


 

 
 

 


 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

copyright © Obec Hořiněves 2023