Kontakty, úřední hodiny


Adresa: Obec Hořiněves, Hořiněves čp.73, 503 06 Hořiněves

IČO: 268801

DIČ: CZ00268801

Tel.: 495426107

Mobil: 725 615 401

Mobil starostka: +420 724 186 825

Datová schránka: aadf29

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

č.účtu: 108 084 7379/ 0800

e-mail: ou@horineves.cz

Úřední hodiny:

Pondělí, středa - 8 -11:30 12:30 - 17 hod.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc.Helena Kuthanová, e-mail: info@opz1866.cz


Zaměstnanci obecního úřadu:


 Helena Forstová - administrativní pracovnice, e-mail: forstova@horineves.cz  

 Jaroslav Jonáš - údržbář, topič, řidič
 Zdeněk Levko - řidič, údržbář
 


Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

PDF ke stažení

copyright © Obec Hořiněves 2020