Složení zastupitelstva


Jana Kuthanová - starostka obce
kuthanova@horineves.cz
mobil: +420 724 186 825

Renata Festová - místostarostka obce

Finanční výbor:
Otakar Rejfek - předseda 
Josef Hušek
Ing. Matěj Pavlík

Kontrolní výbor:
Martin Snížek DiS. - předseda 
Jana Fejková
Mgr. Hedvika Peremská

Mgr. Michal Klapal

copyright © Obec Hořiněves 2023