Složení zastupitelstva


Jana Kuthanová - starostka obce
kuthanova@horineves.cz
mobil: +420 724 186 825

Renata Festová - místostarostka obce

Finanční komise:
Pavlíková Helena - předsedkyně 
Hušek Josef - člen
Rejfek Otakar - člen

Kontrolní komise:
Jonáš Vojtěch - předseda
Černý Petr - člen
Hátle Vítězslav - člen

Černý Aleš - zastupitel
Snížek Martin - zastupitelcopyright © Obec Hořiněves 2020