Úřední deska


27.02.2020 - Aktuální informace! Co dělat – Coronavirus a Algoritmus.
Z hlediska informací o daném viru, možnostech individuální ochrany včetně odpovědí na některé konkrétní dotazy Vám jednoznačně doporučujeme sledovat web ministerstva zdravotnictví:http: http://www.mzcr.cz/. Zde se na titulní straně nacházejí informace pro občany. Důležité je, že tyto informace jsou průběžně ministerstvem aktualizovány.
  

24.02.2020 - Sdělení informace o zahájení řízení
zahájené řízení dle §70 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
č.j. 73/2020 - žádost o povolení kácení k.ú.Želkovice
 

17.02.2020 - Upozornění na plánované přerušení dodávky elektřiny
Ve čtvrtek 5.3. od 7,30 - 15,30 v obcích Hořiněves, Žíželeves, Želkovice, Jeřičky a v pátek 6.3. od 7,30 - 15,30 v obcích Žíželeves, Želkovice, Jeřičky dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny.
  

17.02.2020 - Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- Hankův dům, čp. 10, v pondělí 24.2. 2020 v 17,30.
 

12.02.2020 - Poděkování za příspěvek na nákup knih
- výměnné soubory pro Obecní knihovny Hořiněves a Žíželeves
 

03.02.2020 - Návrh rozpočtu Obce Hořiněves na rok 2020
návrh rozpočtu na rok 2020
 

03.02.2020 - Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu Obce Hořiněves na rok 2021 - 2023
dle §3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 

23.01.2020 - Sdělení informace o zahájení správního řízení
- dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - Jeřičky, Žíželeves, Hořiněves
 

21.01.2020 - Sdělení informace o zahájení správního řízení
- dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, Hořiněves
 

17.01.2020 - Sdělení informace o zahájení správního řízení
- dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, Hořiněves

 

16.01.2020 - VV - rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení
R 183, cesta C1, C2, v k. ú. Hořiněves, Vrchovnice
 

23.12.2019 - Rozpočtové opatření
č. 7/2019
 

19.12.2019 - Správní řízení
Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
 

19.12.2019 - Usnesení - 7. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves
ze dne 9.12. 2019
 

18.12.2019 - Rozpočtové opatření
č.6/2019
 

16.12.2019 - VV - oznámení o zahájení řízení
č.j. MMHK/221860/2019 ST3/Fal
"R 183 - Cesta v k.ú. Hořiněves, Vrchovnice"
  

16.12.2019 - Rozpočet na rok 2020, Plán činnosti na rok 2020, Střednědobý výhled na období 2021 - 2023
Mikroregion OPZ 1866 - schváleno 16.12. 2019
   

12.12.2019 - Rozpočtové opatření
č. 5/2019
 

09.12.2019 - VV - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
č.j. 4150/2019 MZE - 16212
  

05.12.2019 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
- příjemce dotace - Obecný zájem, z,ú.
 

02.12.2019 - 7.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
v pondělí 9.12.2019 od 17:30 hod.v Hankově domě.
 

19.11.2019 - Plán činnosti Mikroregionu OPZ 1866
- na rok 2020
 

19.11.2019 - Návrh rozpočtu Mikroregionu OPZ 1866
- na rok 2020
 

19.11.2019 - Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu OPZ 1866
- na období 2021 - 2023
 

04.11.2019 - Stanovisko
Magistrát města Hradec Králové - "Návrh územního plánu" vyhodnocení vlivu na životní prostředí.
 

14.10.2019 - Rozpočtové opatření
č. 4/2019
 

10.10.2019 - VV- opatření obecné povahy
- stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves
 

07.10.2019 - Zápis 6. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves
dne 23.9.2019
 

03.10.2019 - Usnesení - 6. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves
datum konání 23.9.2019 od 17:30 hod. v Hankově domě.
 

30.09.2019 - Schválená mimořádná podpora organizovaných aktivit dětí
- pro děti od 3-15 let s trvalým pobytem v obci Hořiněves - 1 000 Kč/ na rok/ platí pro školní rok 2019/2020
 

24.09.2019 - VV - opatření obecné povahy
- stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Žíželeves
 

18.09.2019 - Upozornění - ořezy stromoví
- k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
  

16.09.2019 - Pozvání na 6. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- zasedání zastupitelstva obce Hořiněves, zasedací místnost, Hankův dům, pondělí 23.9. 2019 od 17,30 hod.
 

13.09.2019 - VV- opatření obecné povahy
- stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves
 

10.09.2019 - Rozpočtové opatření
č. 3/2019
 

02.09.2019 - VV- opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů.
    

28.08.2019 - VV - opatření obecné povahy
- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú Hořiněves, Vrchovnice, Želkovice
  

26.08.2019 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Údaje o nemovitostech, jejich vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně určitě. Stav k 1.8.2019
  

21.08.2019 - Informace dle zák. č. 106/1999
- žádost o informace
 

16.08.2019 - Veřejná vyhláška. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
- výzva k uplatnění připomínek nebo námitek. Oznámení o zahájení řízení o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves.
 

07.08.2019 - VV-vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
k.ú Žíželeves včetně ucelené části k.ú.Želkovice
 

05.08.2019 - Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves
datum konání 29.7.2019 od 17:30 hod.
 

01.08.2019 - Veřejná vyhláška
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Žíževeles.
 

01.08.2019 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Žíželeves
  

31.07.2019 - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Želkovice
 

24.07.2019 - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
čj.300/2019
  

23.07.2019 - Pozvání na 5. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- zasedání zastupitelstva obce Hořiněves, zasedací místnost, Hankův dům, dne 29.7. 2019 od 17,30.
 

22.07.2019 - Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves
datum konání: 15.7.2019 od 17:30
 

22.07.2019 - Veřejná vyhláška
Oznámení o vydání rozhodnutí -KoPÚ v k.ú. Žíželeves, včetně ucelené části k.ú.Želkovice
  

08.07.2019 - Pozvání na 4. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- zasedání zastupitelstva obce Hořiněves, zasedací místnost, Hankův dům, dne 15.7. 2019 od 17,30 hod.
 

08.07.2019 - Rozpočtové opatření
č. 2/2019
 

26.06.2019 - Veřejná vyhláška
Oznámení o vydání Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
 

05.06.2019 - Náborová kampaň Policie ČR.
Více zde: https://www.policie.cz/clanek/byt-policistou-je-vyzvou-i-sanci.aspx


28.05.2019 - Vyhlášení platnosti obnoveného katastr. operátu
- platnost obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Hořiněves obce Hořiněves dnem 28.5. 2019.
 

27.05.2019 - Veřejná vyhláška
- o doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
 

24.05.2019 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves, Máslojedy, Benátky, Sadová
 

24.05.2019 - Rozhodnutí - povolení úplné uzavírky
- povolení úplné uzavírky silnice II/35 v k.ú. Hořiněves v termínu od 1.6. 2019 - 21.6. 2019 z důvodu opravy komunikace
 

24.05.2019 - Výlukový jízdní řád
Posílené spoje: Hořiněves - HK:
od 1. 6. - 21. 6. 2019 s odjezdem a příjezdem - Hořiněves - autobusová zastávka U Šáfrů.

Spoje z Hořiněvsi do HK v pracovní dny:
4:42, 5:48, 6:30, 7:14, 9:31, 12:32, 13:36, 14:36, 15:35, 16:36, 17:37, 18:37, 20:46

Z HK do Hořiněvsi v pracovní dny:
5:05, 6:23, 9:05, 11:05, 13:00, 14:05, 15:05, 16:05, 17:10, 17:55, 19:10 a 22:30.

Výlukové jízdní řády: od 1.6. - 21.6. 2019, viz.příloha
 

14.05.2019 - Oznámení o termínu projednání návrhu Plánu péče
- o zvláště chráněném území, přírodní
rezervaci Hoříněvská bažantnice.
Návrh Plánu péče - v příloze
  

13.05.2019 - Oznámení o dokončení obnovy katastr.operátu a jeho vyložení
- k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým
mapováním/přepracováním do digitální podoby (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Želkovice obce Hořiněves.
Dne 11. 7. 2019 od 12. 00 do 17. 30 hodin v bývalé hasičské zbrojnici č.p.10 v Želkovicích
 

06.05.2019 - Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- zasedání proběhlo dne 23.4. 2019
 

06.05.2019 - Volby 2019 - Oznámení o místě a době konání voleb do EU
Oznámení - Volby 2019 do Evropského parlamentu
 

06.05.2019 - Závěrečný účet Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2018
závěrečný účet, včetně příloh
 

01.05.2019 - Závěrečný účet obce Hořiněves za rok 2018
- schválený
 

29.04.2019 - Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Královéhradecká provozní, a.s. - provozovatel vodárenské infrastruktury v naší obci.
 

25.04.2019 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves, Vrchovnice, Želkovice.
 

24.04.2019 - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí
Informace pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019.
 

15.04.2019 - Volby 2019 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Informace - Volby do Evropského parlamentu
 

15.04.2019 - Pozvání na 3. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- zasedací místnost - Hořiněves čp. 10, Hankův dům - dne 23.4. 2019 od 17,00 hod.
 

10.04.2019 - Rozpočtové opatření
č. 1/2019
 

09.04.2019 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Hořiněves.
  

08.04.2019 - Rozhodnutí
Částečná uzavírka silnice II/35 v k.ú. Hořiněves. Od 15.4. do 7.6. 2019
  

07.04.2019 - Návrh - Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2018
závěrečný účet, včetně příloh
 

04.04.2019 - Zápis do 1.třídy Základní školy a mateřské školy, Hořiněves
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 se na naší škole uskuteční
ve čtvrtek 4.dubna 2019 od 14 do 18 hodin v I. a II. třídě ZŠ.

 

03.04.2019 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství,
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
 

25.03.2019 - Volby EU 2019
Stanovení minimálního počtu členů OVK
 

11.03.2019 - Výroční zpráva Obec Hořiněves za rok 2018
Výroční zpráva o činnosti Obce Hořiněves a jejich orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999
 

06.03.2019 - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
zahájení řízení o námitkách
  

04.03.2019 - UZSVM - seznam nemovitostí
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastnictví k 1.2.2019
  

18.02.2019 - Střednědobý výhled rozpočtu Obec Hořiněves na období 2020 - 2022
výhled rozpočtu
 

18.02.2019 - Rozpočet na rok 2019
schválený rozpočet na rok 2019
 

14.02.2019 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Dotace z rozpočtu obce Hořiněves na podporu TJ Sokol Hořiněves
 

11.02.2019 - Usnesení ze 2. zasedání Zastupitelstva obce
včetně příloh č. 1 - č. 3
    

07.02.2019 - Veřejná vyhláška
Oznámení o uložení písemnosti, Petr Svatoš
 

07.02.2019 - Dražební vyhláška
Usnesení o elektronické dražbě nemovitých věcí
   

07.02.2019 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Poskytnutí dotace KMHK na nákup knih do výměnných fondů
 

06.02.2019 - Záměr Městyse Velký Vřeštov
Pronájem kiosku v autokempu Velký Vřešťov
 

24.01.2019 - Pozvání - 2. zasedání Zastupitelstva obce
- zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves, zasedací místnost, Hankův dům, dne 31.1. 2019 od 17,30 hod.
 

21.01.2019 - Oznámení - Povinně zveřejňované dokumenty
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
 

16.01.2019 - VV - nabídka nemovitého majetku
Státní statek Jeneč
  

15.01.2019 - Oznámení - Povinně zveřejňované dokumenty
Obec Hořiněves
 

14.01.2019 - Návrh rozpočtu obce Hořiněves na rok 2019
- rozpočet 2019
 

14.01.2019 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Hořiněves
- období 2020- 2022
 

07.01.2019 - Rozpočtové opatření č. 2
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
 

02.01.2019 - Rozpočtové opatření č. 8
Rozpočtové opatření č. 8
 

28.12.2018 - Sdělení informace o zahájení řízení
Sdělení
 

28.12.2018 - Rozpočtové opatření č. 1
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
 

28.12.2018 - Rozpočtové opatření č. 7
Rozpočtové opatření č.7
 

25.12.2018 - Rozpočtové opatření č. 6
rozpočtové opatření č. 6
 

17.12.2018 - Rozpočtové opatření č.5
Rozpočtové opatření č.5
 

03.12.2018 - Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2022
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
 

03.12.2018 - Návrh - Plán činnosti na rok 2019
Mikroregion OPZ 1866
 

03.12.2018 - Návrh rozpočtu na rok 2019
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
 

22.11.2018 - Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce
Zasedání ze 14.11. 2018
 

16.11.2018 - Ustavující zasedání Zastupitelstva obce
Usnesení
 

12.11.2018 - Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
o doručení návrhu
  

07.11.2018 - 1. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves
ve středu 14.11.2018 od 17:00 hod. v Hankově domě čp.10
 

24.10.2018 - Ustavující zasedání
Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves,
dne 5.listopadu 2018
 

10.10.2018 - Rozhodnutí - stavební povolení "II/325 - Velký Vřešťov - Mostek
č.j. 417/2018
Rekonstrukce silnice II/325
 

10.10.2018 - Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 4
 

08.10.2018 - Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Hořiněves
Zápis o výsledku voleb.
 

03.10.2018 - Sdělení informace o zahájení řízení
Žádost o povolení kácení - lípa, Žíželeves
 

24.09.2018 - Dendrologický posudek - Lípy Žíželeves
Dendrologický posudek na lípy v Žíželevsi.
 

19.09.2018 - VV - o vydání rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k.ú. Žíželeves, včetně ucelené části k.ú. Želkovice
čj. 357/2018
Veřejná vyhláška včetně Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí
  

17.09.2018 - Volby 2018 - Oznámení o době a místě konání voleb
Volby do Zastupitelstva obce Hořiněves a do Senátu parlamentu České republiky
 

17.09.2018 - VV - oznámení o vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
1. vydání Aktualizace č.1
 

12.09.2018 - VV - oznámení o uložení písemnosti
č.j.346/2018
Žádost o doručení veřejnou vyhláškou - Andrej Dzurko
 

06.09.2018 - Projekt:Hořiněves Základní škola stavební úpravy v 1.NP a přírodní učebna
Projekt je spolufinancován Evropskou unií
 

05.09.2018 - Oznámení - zahájení stavebního řízení bez jednání
č.j.342/2018 II/325 Chlum-Velký Vřešťov-Mostek
rekonstrukce komunikací Hořiněves a Žíželeves
 

05.09.2018 - Ukončení období mimořádných klimatických podmínek
č.j.341/2018
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje.
 

03.09.2018 - Oznámení o ustanovení opatrovníka - KPÚ k.ú. Žíželeves včetně k.ú. Želkovice
Státní pozemkový úřad oznamuje
 

27.08.2018 - UZSVM - údaje o nemovitostech s nedost. identifikovaným vlastníkem
Převzaté údaje
  

22.08.2018 - Usnesení - 23. zasedání zastupitelstva
zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2018
 

22.08.2018 - Dotace na nákup nových knih
Dotace na nákup nových knih do výměnných souborů - smlouva s Knihovnou Hradec Králové
 

20.08.2018 - Volby 2018 - Jmenování zapisovatelů OVK
pro volby do Zastupitelstva obce Hořiněves a do Senátu parlamentu ČR ve dnech 5.a 6.října 2018
 

15.08.2018 - č.j. 150/2017
čj.150/2017
 

07.08.2018 - Veřejná vyhláška - V. Strnadová
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
 

06.08.2018 - 23.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
13.srpna od 17:00 hod.
 

03.08.2018 - Volby 2018 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
starostka obce oznamuje počet a sídlo volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva obce Hořiněves a do Senátu Parlamentu ČR
 

03.08.2018 - Volby 2018 - Stanovení minimálního počtu členů OVK
starostka obce stanovuje minimální počet členů volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva obce Hořiněves a do Senátu Parlamentu ČR.
 

25.07.2018 - Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje
vyhlášení pro celé území Královéhradeckého kraje OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK
 

20.07.2018 - Obec Hořiněves
- Povinně zveřejňované dokumenty
 

20.07.2018 - OPZ 1866
- Povinně zveřejňované dokumenty
 

12.07.2018 - Rozpočtové opatření
č. 3/2018
 

11.07.2018 - Mikroregion obcí památkové zóny 1866
Schválený - Závěrečný účet OPZ 1866 za rok 2017
 

04.07.2018 - Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Cerekvice nad Bystřicí
KPÚ v k.ú. Cerekvice nad bystřicí, části k.ú. Třebovětice, části k.ú. Benátky a části Želkovice - oznámění o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemku, lhůta pro uplatnění námitek
 

27.06.2018 - Veřejné projednání vnějšího havarijního plánu objektu společnosti ČEPRO, a.s.
11.7.2018 od 17:00 hod. ZŠ Cerekvice nad Bystřicí.
 

27.06.2018 - Pozvánka na závěrečné jednání - KPÚ v k.ú. Žíželeves, včetně k.ú. Želkovice
dne 19.července 2018 od 16:00 hod. v Hankově domě v Hořiněvsi.
 

30.05.2018 - VV-návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Hořiněves na udržitelný rozvoj území
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.hradeckralove.org
 

30.05.2018 - Schválený závěrečný účet
Závěrečný účet 2017, zpráva o výsledku přezkoumání
 

25.05.2018 - Úřad pro ochranu osobních údajů - Sdělení
o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů
 

23.05.2018 - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
katastrální území Žíželeves
  

23.05.2018 - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
katastrální území Želkovice
  

21.05.2018 - Oznámení o vystavení návrhu KPÚ v kú. Žíželeves, včetně části k.ú. Želkovice
Státní pozemkový úřad - oznamuje
 

21.05.2018 - Usnesení - 22.zasedání
22.zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 14.5.2018
 

21.05.2018 - Záměr č.5/2018
Obec Hořiněves zveřejňuje záměr č. 5/2018
 

21.05.2018 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hořiněves
- na období 2019 - 2021

 

18.05.2018 - Výpis ze zasedání zastupitelstva ze dne 14. 5. 2018
22. zasedání
 

14.05.2018 - Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Příjemce dotace: TJ Sokol Hořiněves
   

30.04.2018 - Královéhradecká provozní - celkové vyúčtování ceny vodného a stočného 2017
Celkové vyúčtování všech položek.
  

25.04.2018 - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018
hromadný předpisný seznam zpřístupněn k nahlédnutí.
   

23.04.2018 - Záměr č.2/2018 - pacht pozemku
pozemek p.č.881 v k.ú. Jeřičky
  

23.04.2018 - Záměr č.3/2018 - pacht pozemku
pozemek p.č.880 v k.ú. Jeřičky
  

23.04.2018 - Záměr č.4/pacht pozemků
pozemek p.č. 915, v k.ú. Jeřičky
  

20.04.2018 - Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2017
Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2017
 

20.04.2018 - DS Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
Návrh - Závěrečný účet za rok 2017
 

09.04.2018 - Veřejná vyhláška - Veronika Strnadová
o doručení písemnosti, týkající se správního řízení
 

09.04.2018 - Veřejné projednání - Čepro a.s.
Veřejné projednání vnějšího havarijního plánu objektu společnosti ČEPRO, a.s.
  

28.03.2018 - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
k.ú. Jeřičky
 

26.03.2018 - Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
k.ú.Želkovice
  

26.03.2018 - Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  

23.03.2018 - Záměr č.1/2018
dar do majetku Královéhradeckého kraje pozemky v k.ú.Hořiněves a k.ú.Žíželeves
     

02.03.2018 - VV - územní rozhodnutí o umístění staveb
Drobné obslužné zařízení pro jednotku dobrovolných hasičů v obci Hořiněves-Žíželeves
 

28.02.2018 - O obnově katastrálního operátu novým mapováním
v k.ú. Žíželeves
  

26.02.2018 - Sdělení informace o zahájení řízení dle §70 zák.č.114/1992 Sb.
Žádost o povolení kácení v k.ú. Želkovice
 

26.02.2018 - Usnesení - 21.zasedání
ze dne 19.2.2018
  

22.02.2018 - Rozpočtové opatření
č. 2/2018
 

12.02.2018 - Informace o konání 21. zasedání obce Hořiněves
v pondělí 19.února od 17:00 hod. se bude konat 21.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
 

12.02.2018 - VV- Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
období říjen 2016 - leden 2018
 

12.02.2018 - Rozpočtové opatření
č. 1/2018
 

27.01.2018 - Výsledky - Volba prezidenta republiky
II. kolo
 

22.01.2018 - Oznámení o konání II.kola volby prezidenta
v pátek 26. a v sobotu 27.ledna 2018
 

19.01.2018 - Veřejnoprávní smlouva - Obecný zájem, z.ú. Smiřice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
 

17.01.2018 - Výroční zpráva za rok 2017
o činnosti Obce Hořiněves podle zákona č.106/1999 Sb.
  

15.01.2018 - VV - doručení písemnosti
oznámení o zahájení správního řízení
 

15.01.2018 - Mikrogegion OPZ 1866 - rozpočtové opatření č.7
RO č.7 ze dne 22.12.2017
 

15.01.2018 - Rozpočtové opatření č.8
RO č.8
 

15.01.2018 - Sdělení informace o zahájení řízení.
Žádost o povolení kácení
 

13.01.2018 - Výsledky hlasování
1. kolo - Volba prezidenta republiky
 

05.01.2018 - Sdělení informace o zahájení řízení
žádost o povolení kácení
 

29.12.2017 - Zápis Valná hromada DZO MOPZ 1866
Valná hromada prosinec/2017 Všestary
 

28.12.2017 - Rozpočet Obce Hořiněves
Rozpočet obce na rok 2018
 

28.12.2017 - Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu Obce Hořiněves
na období 2019-2021
 

28.12.2017 - Střednědobý výhled rozpočtu DSO MOPZ 1866
na období 2019-2021
 

28.12.2017 - Schválený rozpočet na rok 2018 DSO MOPZ 1866
schválený rozpočet
 

27.12.2017 - Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky
Starostka obce vydává oznámení
 

21.12.2017 - Usnesení - 20. zasedání
20.zasedání konané 11.12.2017
 

20.12.2017 - Publicita projektu
Rekonstrukce chodníků v obci
 

20.12.2017 - Publicita projektu
Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Hořiněves
 

18.12.2017 - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí, stavební povolení
R 183 - cesta C1 v k.ú Hořiněves, Vrchovnice
 

04.12.2017 - Pozvánka na 20.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
v pondělí 11.12. od 17:00 hod.
 

01.12.2017 - Volby - Jmenování zapisovatelů OVK
Volby 2018
 

29.11.2017 - Sdělení informace o zahájení řízení
dle §70 zák.č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
č.l. 515/2017 žádost o povolení kácení
 

23.11.2017 - Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace
„Hořiněves Základní škola – Stavební úpravy v 1NP a přírodní učebna“

 

23.11.2017 - Návrh Střednědobý výhled rozpočtu DSO MOPZ 1866
výhled na období 2019 - 2021
  

22.11.2017 - Dražební vyhláška
Veřejná dražba movitých věcí
  

22.11.2017 - Valná hromada Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
Termín konání: 8.12.2017 od 17:00 hod.
Místo konání: Všestary čp.57
 

22.11.2017 - Návrh rozpočtu obce Hořiněves na rok 2018
příjmy a výdaje
  

08.11.2017 - VV - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy
  

03.11.2017 - VV o doručení návrhu
Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
 

03.11.2017 - VV oznámení o zahájení stavebního řízení
VV zahájení stavebního řízení R 183-Cesta Ci, C2 v k.ú. Hořiněves, Vrchovnice
 

27.10.2017 - Oznámení - seznámení s obsahem spisu
Drobné obslužné zařízení pro jednotku dobrovolných hasičů v obci Žíželeves
 

27.10.2017 - Rozpočtové opatření č.6/2017
Rozpočtové opatření č.6
 

23.10.2017 - Návrh - Rozpočet 2018
DSO Mikroregion obcí památkové zóny 1866
 

23.10.2017 - Návrh - Plán činnosti Mikroregionu OPZ 1866
Návrh na rok 2018
 

16.10.2017 - VV - Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
 

15.10.2017 - Rozpočtové opatření 7/2017
ze dne: 14.10.2017
 

25.09.2017 - Volby 2017
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 

22.09.2017 - Veřejná vyhláška - Josef Novák
Oznámení o uloženém usnesení o stanovení jeho opatrovníka
 

22.09.2017 - Veřejná vyhláška - Jaromír Svíba
Oznámení o uloženém usnesení o stanovení opatrovníka
 

22.09.2017 - Veřejná vyhláška - Helena Nováková
Oznámení o uloženém usnesení o stanovení opatrovníka čj. 255/2017
 

22.09.2017 - Veřejná vyhláška - Helena Nováková
Oznámení o uložení usnesení o stanovení opatrovník č.j. 256/2017
 

22.09.2017 - Zveřejněné údaje o nemovitostech s nedost. ident. vlastníkem
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  

22.09.2017 - Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Jeřičky
 

18.09.2017 - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy.
Ministerstvo zemědělství navrhuje zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých.
  

11.09.2017 - Usnesení - 19.zasedání
ze dne 4.9.2017
 

08.09.2017 - Rozpočtové opatření 5/2017
ze dne 4.9.2017
 

08.09.2017 - Jmenování zapisovatelů do OVK
Volby do Parlamentu České republiky
 

08.09.2017 - Rozpočtové opatření 6/2017
ze dne 4.9.2017
 

07.09.2017 - SPÚ - veřejná vyhláška k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vl.práv KPÚ v k.ú. Jeřičky
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jeřičky
  

01.09.2017 - Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr
Žádost o vyvěšení nabídky oprávněným osobám dle zák. 229 Sb.
  

28.08.2017 - informace o konání 19. zasedání obce Hořiněves
v pondělí 4. září 2017 od 17:00 hod.
 

20.08.2017 - Smlouva o zápůjčce
smlouva
 

16.08.2017 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Volby do Parlamentu České republiky
 

16.08.2017 - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Parlamentu ČR
Volby do Parlamentu ČR
 

09.08.2017 - Záměr č. 2/2017
Záměr č. 1/2017 nájem nebytových prostor společnosti Praktický lékař Hořiněves s.r.o., IČ 03278590
 

07.08.2017 - Veřejná vyhláška - Helena Nováková
Oznámení o zahájení správního řízení čj. 255/2017/Kt
 

07.08.2017 - Veřejná vyhláška - Helena Nováková
Oznámení o zahájení správního řízení čj. 256/2017/Kt
 

07.08.2017 - Veřejná vyhláška - Josef Novák
Oznámení o zahájení správního řízení
 

07.08.2017 - Veřejná vyhláška - Jaromír Svíba
Oznámení o zahájení správního řízení
 

02.08.2017 - Státní pozemkový úřad - usnesení
KPÚ Jeřičky - lhůta k vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
 

31.07.2017 - VV - Návrh zadání Územního plánu Cerekvice nad Bystřicí
Oznámení o projednání návrhu
 

24.07.2017 - Usnesení 18. zasedání
z 17.7.2017
 

21.07.2017 - Rozpočtové opatření č. 4-2017
Rozpočtové opatření č. 4-2017
 

30.06.2017 - Pozvánka na 18.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
V pondělí 17.7.2017 od 18:00 hod.
 

30.06.2017 - Záměr č. 1/2017
Záměr č. 1/2017 prodej pozemku panu Brádlemu Jaroslavovi, Želkovice
  

30.06.2017 - Usnesení - 17. zasedání
Usnesení ze 17.zasedání konaného dne 26.6.2017
 

30.06.2017 - Rozpočtové opatření 3/2017
ze dne 26.6.2017
 

26.06.2017 - Pozvánka na 17.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
v pondělí 26.6.2017 od 17:00 hod,
 

07.06.2017 - Výzva k podání nabídky: „Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Hořiněves“
podklady:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-horineves

 

07.06.2017 - Zápis ze zasedání VH svazku obcí "Mikroregion obcí Památkové zóny 1866" včetně příloh
ze dne 19.5.2017, včetně příloh
 

06.06.2017 - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu v k.ú. Benátky, Hořiněves.
Rekonstrukce mostu Benátky
 

15.05.2017 - Rozpočtové opatření 2/2017
ze dne 10.5.2017
 

15.05.2017 - Usnesení - 16. zasedání
ze dne 10.5.2017
 

11.05.2017 - Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2016
1. přílohy
  

11.05.2017 - Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2016
2. schváleno dne 10.5. 2017
 

04.05.2017 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.
Příjemce dotace: TJ Sokol Hořiněves, spolek
 

03.05.2017 - Rozpočtové opatření č.2 - DSO OPZ 1866
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
 

03.05.2017 - Pozvánka 16. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
10.5.2017 středa v 17,30 hod.
 

02.05.2017 - Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním k.ú. Jeřičky.
k.ú. Jeřičky
 

28.04.2017 - Královéhradecká provozní - celkové vyúčtování ceny vodného a stočného 2016
Královéhradecká provozní - komentář, výsledná kalkulace
  

26.04.2017 - VV- Oznámení zahájení územního řízení
Drobné obslužné zařízení pro jednotku dobrovolných hasičů Hořiněves - Žíželeves
 

24.04.2017 - VV - Daň z nemovitých věcí na rok 2017
od 28.4. do 29.5.2017 je na všech územních pracovištích FÚ zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
 

24.04.2017 - Závěrečný účet Obce Hořiněves - rok 2016.
1. úvod, přílohy
  

24.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu Obce Hořiněves - výsledovka.
za rok 2016
 

24.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu Obce Hořiněves - výkaz o rozpočtu
za rok 2016
 

24.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu obce - rozvaha
za rok 2016
 

24.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu obce - výkaz příloha
za rok 2016
 

24.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu obce - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hořiněves
za rok 2016
 

24.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu obce - výsledovka příspěvkové organizace
za rok 2016
 

24.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu obce - rozvaha příspěvkové organizace
za rok 2016
 

24.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu obce - výkaz příloha
za rok 2016
 

24.04.2017 - Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2016
2. úvod, přílohy
 

21.04.2017 - Závěrečný účet za rok 2016
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
 

21.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu opz 1866 - Rozvaha
rozvaha
 

21.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu opz 1866 - výkaz o plnění rozpočtu
za rok 2016
 

21.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu opz 1866 - výsledovka
výsledovka
 

21.04.2017 - Zpráva o výsledku hospodaření DSO Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
za rok 2016
 

07.04.2017 - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Hořiněves
Veřejná vyhláška
 

07.04.2017 - Rozhodnutí - odbor dopravy
Rozhodnutí - odbor dopravy
 

17.03.2017 - Záměr č.10/2017 - Královéhradecký kraj
Záměr č.10/2017 - prodej pozemku v k.ú. Želkovice
 

10.03.2017 - Rozpočtové opatření č.1/2017 ze dne 13.2.2017
Obecný zájem
 

22.02.2017 - Usnesení - 15.zasedání
Usnesení z 15. zasedání ZO Hořiněves ze dne 13.2.2017
 

20.02.2017 - Plán rozpočtu r.2017
Schváleno v zastupitelstvu obce dne 13.2.2017
 

20.02.2017 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Obecný zájem, z.ú.
Schváleno v zastupitelstvu obce 13.2.2017
 

03.02.2017 - Oznámení o vydání rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání pozemků - KoPÚ Jeřičky
VV - KoPÚ Jeřičky
 

03.02.2017 - Státní pozemkový úřad - rozhodnutí
KPÚ v kú Jeřičky
 

03.02.2017 - Výroční zpráva o činnosti Obce Hořiněves a jejich orgánů
Výroční zpráva za rok 2016
 

03.02.2017 - Informace o konání 15.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
13.2.2017 pondělí od 17:30 hod.
 

27.01.2017 - Návrh rozpočtu Obce Hořiněves na r.2017
Návrh rozpočtu r.2017
 

11.01.2017 - Ptačí chřipka - doporučené postupy
Doporučené postupy
 

11.01.2017 - Finanční zpráva - informace
Nechte-si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky
 

01.01.2017 - Oznámení poplatky za svoz a uložení odpadů od 1.1.2017
Oznámení o výši poplatků za svoz a uložení odpadu
 

21.12.2016 - Zápis z VH OPZ 1866 ze dne 2.12.2016
2.12.2016 Čistěves
 

06.12.2016 - Rozpočtový výhled Obce Hořiněves na období 2018-2020
dle zák.č.250/2000 sb.,ve znění pozd. předpisů
 

05.12.2016 - Usnesení - 14. zasedání
Usnesení ze 14. zasedání obce ze dne 28.11.2016.
 

05.12.2016 - Dražební vyhláška
Silvie Kovaříčková
 

30.11.2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace- Oblastní charita Červený Kostelec
ze dne 24.11.2016
 

30.11.2016 - Smlouva o dílo - Územní plán Hořiněves.
ze dne 29.11.2016
 

30.11.2016 - Veřejně prospěšné práce - Projekt CZ 03.1.48/00/00/15_121
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci.
 

29.11.2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Knihovna města Hradec Králové
ze dne 28.11.2016
 

24.11.2016 - Pozvánka na VH Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
2.prosince 2015 od 18:00 Čistěves
 

21.11.2016 - 14.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Informace o konání 14.zasedání
 

14.11.2016 - VV Nový návrh Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
aktualizace č.1
 

09.11.2016 - Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 na rok 2017
návrh rozpočtu
 

09.11.2016 - Plán činnosti Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na rok 2017 - návrh
návrh
 

02.11.2016 - Usnesení - 13. zasedání
usnesení ze 13. zasedání zastupitelstva obce dne 24.10.2016
 

31.10.2016 - VV - Martin Adamec, 24.01.1974
oznámení o uložení písemnosti
 

17.10.2016 - 13. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Informace o konání 13.zasedání
 

12.10.2016 - VV stanovení dopravního značení MMHK
Opatření obecné povahy
 

30.09.2016 - Vystavení návrhu KPÚ Jeřičky
Oznámení o vystavení návrhu
 

21.09.2016 - VV Oznámení + projednání návrhu ÚPO Hořiněves
Oznámení


19.09.2016 - Záměr č. 8/2016
oznámení
 

19.09.2016 - Záměr č.9 /2016
oznámení
 

19.09.2016 - VV - zásady územního rozvoje
zásady


05.09.2016 - Záměr č. 6/2016

 

05.09.2016 - Záměr č. 7/2016

 

26.08.2016 - Volby 2016 - Jmenování zapisovatelů OVK
Volby 2016
 

26.08.2016 - Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Hořiněve2
ze dne 16.8.2016
 

15.08.2016 - Volby 2016 - informace o počtu a sídle volebních okrsků v Hořiněvsi
Volby 2016
 

08.08.2016 - Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.
v úterý 16.8.2016 v 17 hodin.
 

03.08.2016 - Volby 2016 - Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do zastupitelstva krajů, které se konají ve dnech 7.a 8.října 2016
Stanovení počtu členů OVK
 

26.07.2016 - Zápis z VH Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866.

 

20.07.2016 - Oznámení výběrového řízení - zadávací podmínky: Vytápění - byt - Základní škola Hořiněves.
Krycí list nabídky, Smlouva o dílo, Projektová dokumentace, Výkaz výměr: k dispozici po domluvě na tel.724186825 nebo mail: ou@horineves,cz.
 

01.07.2016 - Záměr č.5/2016

 

01.07.2016 - Zápis z VH Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866.

 

30.06.2016 - Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
ze dne 20.6.2016
 

21.06.2016 - Záměr č.4/2016
pronájem zubní ordinace Hořiněves
 

13.06.2016 - Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.
20.6.2016 v 17 hodin.
 

07.06.2016 - Vyhlášení konkursního řízení.
přihlášky do 8.8.2016 do 8 hodin.
 

27.05.2016 - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
Opatření obecné povahy - přílohy na
www.mzp.cz/cz/uredni_deska
 

25.05.2016 - VV o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov LHO Hradec Králové ZO Hořice
Odbor životního prostředí HK
 

20.05.2016 - Záměr č.2/2016 prodej pozemku
informace
 

20.05.2016 - záměr č.3/2016 - prodej pozemku
v kú. Hořiněves
 

16.05.2016 - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
č.j. OO-3/2015-602 k.ú.Hořiněves
 

02.05.2016 - Královéhradecká provozní - celkové vyúčtování ceny vodného a stočného 2015
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné.
 

28.04.2016 - Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

25.04.2016 - VV Daň z nemovitosti na rok 2016 - FÚ zpřístupněn k nahlédnutí

 

25.04.2016 - FÚ - informace o zasílání složenek Daň z nemovitosti rok 2016

 

25.04.2016 - FÚ - Hromadný předpis - informace

 

18.04.2016 - Závěrečný účet Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866.

 

18.04.2016 - VV o záměru vydání lesních hospodářských osnov s názvem "Lesní hospodářské osnovy Chlumec nad Cidlinou s platností od 1.1.2016 do 31.12.2026

 

15.04.2016 - 10.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.

 

07.04.2016 - Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2015 včetně všech příloh.

 

31.03.2016 - Záměr č.1-2016

 

10.03.2016 - Vyhlášení konkursního řízení.

 

02.03.2016 - Sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových -údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

 

17.02.2016 - Schválený rozpočet r.2016

 

16.02.2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Příjemce dotace: TJ Sokol Hořiněves, spolek

 

16.02.2016 - Komplexní pozemková úprava na k.ú. Jeřičky - Oznámení o vyložení aktualizovaného soupisu nároků vlastníků pozemků.

 

15.02.2016 - Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.

 

25.01.2016 - Výroční zpráva za rok 2015 dle zák. č.106/1999, o svobodnémpřístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů.

 

25.01.2016 - 9.zasedání zastupitelstva obce - program jednání.

 

18.01.2016 - Návrh rozpočtu na rok 2016.

 

15.01.2016 - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe a povodí Dunaje

 

15.01.2016 - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe a povodí Dunaje - opatření

 

15.01.2016 - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe a povodí Dunaje - opatření 2

 

13.01.2016 - Veřejně prospěšné práce.

 

16.12.2015 - Příloha č.1 k zápisu z 8.zasedání.

 

16.12.2015 - Příloha č.2 k zápisu z 8.zasedání.

 

08.12.2015 - Státní pozemkový úřad - Ustanovení opatrovníka ve věci KPÚ Želkovice

 

08.12.2015 - Státní pozemkový úřad - Ustanovení opatrovníka ve věci KPÚ

 

07.12.2015 - Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.

 

30.11.2015 - Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

 

24.11.2015 - Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Kráůlovéhradeckého kraje

 

23.11.2015 - Mikroregion OPZ 1866 - návrh rozpočtu

 

23.11.2015 - Mikroregio OPZ 1866 - Plán činnosti na rok 2016

 

23.10.2015 - Sazebník úhrad /podle §5 odst.1 písmeno f)zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

 

19.10.2015 - Zápis 7.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

05.10.2015 - Pozvánka 7.zasedání zastupitestva obce Hořiněves
12.10.2015
 

11.09.2015 - VV - opatření obecné povahy, kterým bylo zakázán odběr vod se ruší

 

11.09.2015 - ČEZ - upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů

 

07.09.2015 - Zápis 6.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

21.08.2015 - Informace o nedostatečně identifikovaných vlastnících.
http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/.
 

21.08.2015 - Zápis 5. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.

 

21.08.2015 - Pozvánka 6. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.

 

19.08.2015 - Rozhodnutí o ukončení mimořádných klimatických podmínek

 

19.08.2015 - Dražební vyhláška - Andreško Juraj

 

12.08.2015 - Upřesňující informace k vydanému opatření obecné povahy pro přechodný nedostatek vody

 

07.08.2015 - VV - Opatření obecné povahy při přechodném nedostatku vody

 

07.08.2015 - Pozvánka 5. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves - mimořádné.
v pondělí 10.8.2015 od 17 hod.
 

03.08.2015 - Vyhlášení - období mimořádných klimatických podmínek

 

20.07.2015 - VV - návrh Program zlepšování kvality ovzduší
Výzva k uplatnění připomínek a námitek
 

22.06.2015 - KPÚ v k.ú.Jeřičky - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek.

 

19.06.2015 - Zápis 4.zasedání zastupitelstvva obce Hořiněves

 

10.06.2015 - KPÚ Oznámení o ustanovení opatrovníka

 

01.06.2015 - Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Hořiněves.

 

21.05.2015 - Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

 

18.05.2015 - Veřejná vyhláška Vězeňské služby.

 

15.05.2015 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
více na www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/
 

13.05.2015 - Informace Úřadu práce - projekt CZ.1.04./2.1.00/03.00015

 

06.05.2015 - Zápis 3.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.

 

17.04.2015 - Pozvánka na 3.zasedání zastupitelstva.

 

09.04.2015 - Závěrečný účet Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2014.

 

01.04.2015 - OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

 

01.04.2015 - INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

 

01.04.2015 - Výstražná informace ČHMÚ.

 

31.03.2015 - Výstraha hydrometerologického ústavu.

 

30.03.2015 - Výstra Hydrometrologického ústavu.

 

30.03.2015 - Výstraha Hydrometrologického ústavu.

 

25.03.2015 - Veřejná vyhláška VS 5600072714

 

13.03.2015 - Závěrečný účet za rok 2014

 

10.03.2015 - Záměr č.1-2015

 

10.03.2015 - Příloha č.1 k záměru č.1-2015.

 

25.02.2015 - Zápis 2. zasedání zastupitelstva Obce Hořiněves.

 

16.02.2015 - Pozvánka 2. zasedání zasupitelstva Obce Hořiněves

 

28.01.2015 - Návrh rozpočtu Obce Hořiněves na rok 2015.

 

15.01.2015 - Oznámení o ustanovení opatrovníka - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jeřičky

 

05.01.2015 - Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci:"Národní plán povodí Labe".

 

30.12.2014 - Zahájení zjišťovacího ízení ke koncepci "Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast".

 

05.12.2014 - Pozvánka na jednání VH Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866

 

27.11.2014 - Zápis 1.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.

 

25.11.2014 - Návrh rozpočtu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na rok 2015.
Návrh.
 

25.11.2014 - Návrh Plánu činnosti Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na rok 2015.

 

19.11.2014 - příloha č.1 k informaci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR
příloha
 

12.11.2014 - Pozvánka 1.zasedání zastupitelstva obce

 

12.11.2014 - Rozpočtový výhled 2016-2018

 

12.11.2014 - Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR
+ příloha č.1
 

10.11.2014 - Zápis - ustavující zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 3.11.2014.

 

04.11.2014 - Záměr č.13/2014 nájmu nebytových prostor.

 

27.10.2014 - Pozvánka - Ustavující zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.
Pondělí 3.11.2014 v zasedací místnosti Oú Hořiněves od 17 hod.
 

17.10.2014 - SPÚ - Oznámení - návrh změn BPEJ v k.ú. Jěřičky
Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Jeřičky
 

13.10.2014 - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Hořiněves.

 

09.10.2014 - Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.

 

01.10.2014 - KPÚ v k.ú. Jeřičky - Oznámení o zahájení řízení
Pozvánka na úvodní jednání
 

22.09.2014 - Pozvánka 27. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

22.09.2014 - Oznámení o době a místě voleb do Zastupitelstva obce Hořiněves

 

14.09.2014 - Záměr č.10-2014 pachtu pozemků.

 

14.09.2014 - Záměr č.11-2014 pachtu pozemků.

 

14.09.2014 - Záměr č.12-2014 pachtu pozemků.

 

12.09.2014 - Záměr č.8-2014 pachtu pozemků.

 

12.09.2014 - Záměr č.7-2014 pachtu pozemků.

 

12.09.2014 - Záměr č.9-2014 pachtu pozemků.

 

10.09.2014 - Záměr č.6-2014 pachtu pozemků.

 

02.09.2014 - Pozvánka na úvodní jednání KPÚ Žíželeves a části Želkovice.

 

28.08.2014 - Oznámení - obnova katastrálního operátu na k.ú.Žíželeves a části k.ú.Želkovice

 

27.08.2014 - Oznámení - zjišťování průběhu hranic k.ú.Jeřičky.

 

25.08.2014 - KPÚ - k.ú. Jeřičky - oznámení

 

22.08.2014 - Volby 2014 - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

 

21.08.2014 - Výzva k podání nabídy na zakázku malého rozsahu.

 

11.08.2014 - Nabídka pozemků státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ k propachtování/pronájmu

 

01.08.2014 - Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Zastupitelstva obce Hořiněves,
dDatum konání voleb 10. a 11. října 2014
 

30.07.2014 - Veřejná vyhláška - Martin Adamec, nar. 1974
oznámení o uložení písemnosti sp. zn.: VS 5600004601
 

28.07.2014 - SPÚ - Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek - Želkovice
dne 8.8.2014 ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Želkovice
 

28.07.2014 - SPÚ - oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek - Žíželeves
dnem 8.8.2014 ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Žíželeves
 

18.07.2014 - Oznámení ÚZSV pro vlastníky nemovitostí v k.ú.Jeřičky a k.ú.Želkovice

 

18.07.2014 - Příloha k Oznámení ÚSZV

 

17.07.2014 - Zápis 26.zasedání zastupitelstva obce

 

14.07.2014 - Záměr č.2/2014 - pronájem plynárenského zařízení.

 

14.07.2014 - Záměr č-3/2014 - pronájem nebytových prostor

 

14.07.2014 - Příloha č.1 k záměru č.3/2014.

 

14.07.2014 - Záměr č.4/2014 - pronájem nebytových prostor

 

14.07.2014 - Příloha č.1 k záměru č.4/2014.

 

14.07.2014 - Záměr č.5/2014 - prodej pozemku.

 

07.07.2014 - Pozvánka 26.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
od 17 hod zasedací místnost Oú Hořiněves
 

25.06.2014 - Rozhodnutí č.j.390/2014 o zařazení komunikací v obci Jeřičky do sítě místních komunikací.

 

11.06.2014 - Oznámení - KPÚ v katastrálním území Žíželeves, včetně ucelené části k.ú. Želkovice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti.

 

28.05.2014 - Veřejná vyhláška o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Odbor životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové
 

12.05.2014 - Zápis 25. zasedání zastupitelstva

 

02.05.2014 - Volby 2014 - oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

 

28.04.2014 - Pozvánka .zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

25.04.2014 - Daň z nemovitých věcí na rok 2014

 

19.04.2014 - Závěrečný účet r.2013

 

19.04.2014 - Příloha k závěrečnému účtu obce Hořiněves za rok 2013 - účetní závěrečné účetní výkazy ZŠ Hořiněves.

 

11.04.2014 - Volby 2014 - Jmenování zapisovatelů OVK

 

07.04.2014 - Volby 2014 - informace o počtu a sídle volebních okrsků v Hořiněvsi pro volby do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 23.-24.května 2014

 

28.03.2014 - Nařízení Státní veterinární správy
ukončení mimořádného veterinárního opatření
 

28.03.2014 - Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Jeřičky
Státní pozemkový úřad oznamuje
 

28.03.2014 - Nařízení obce č.1/2014 - Tržní řád

 

28.03.2014 - Aktualizace BPEJ v okrese Hradec Králové pro rok 2014 - Povolení na vstup na pozemky.
Pozemky v k.ú. Jeřičky, Lužany nad Trotinou, Skřivany
 

26.03.2014 - Záměr prodeje pozemků č.1-2014.

 

24.03.2014 - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě dle §65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb.

 

24.03.2014 - Příloha - seznam nemovitostí, jichž se týká Výzva vlastníkům nemovitostí.

 

17.03.2014 - Návrh zadání územního plánu Vilantice
Návrh zadání
 

17.03.2014 - Zápis z 24. zasedání zastupitestva obce Hořiněves

 

26.02.2014 - Dražební vyhláška - Andreško Juraj
ESSOX s.r.o.vydává dražební vyhlášku
 

26.02.2014 - Závěrečný účet Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866

 

26.02.2014 - Příloha k závěrečnému účtu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 - Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2013

 

26.02.2014 - Příloha k závěrečnému účtu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866.

 

24.02.2014 - Pozvánka 24.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

21.02.2014 - Veřejná vyhláška k rozhodnutí o výměně nebo převodu vlastnických práv - KPÚ v k.ú. Račice n/T, vč.ucelené části k.ú. Žíželeves, Habřina a Rodov.
Státní pozemkový úřad oznamuje
 

19.02.2014 - Stanovisko MŽP - Návrh koncepce "Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020

 

07.02.2014 - Návrh rozpočtu Obce Hořiněves na rok 2014

 

06.02.2014 - Návrh rozpčtu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na rok 2014

 

04.02.2014 - Veřejná vyhláška-Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu

 

27.01.2014 - Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných jednotek (BPEJ) v k.ú. Žíželeves
Žíželeves
 

27.01.2014 - Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných jednotek (BPEJ) v katastrálním území Želkovice
Želkovice
 

05.01.2014 - Zápis ze zasedání Valné hromady Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 dne 13.12.2013

 

15.12.2013 - Zápis 23.zasedání

 

08.12.2013 - Pozvánka VH Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866

 

08.12.2013 - Návrh plánu činnosti Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866

 

02.12.2013 - Návrh rozpočtového výhledu

 

01.12.2013 - Pozvánka 23.zasedání

 

20.11.2013 - Zápis 22. zasedání

 

06.11.2013 - Pozvánka 22.zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves

 

29.10.2013 - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje KHK 11.2011-11.2013.

 

14.10.2013 - Zápis 21.zasedání

 

10.10.2013 - Veřejná vyhláška - Matěj Fleischer

 

24.09.2013 - Veřejná vyhláška k rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání pozemků KoPÚ Račice n/T, vč.ucelené části k.ú. Žíželeves, Habřina a Rodov

 

23.09.2013 - Upozornění - opuštěné hrobové místo a opuštěné hrobové zařízení hrob č. 285 hřbitov Hořiněves

 

23.09.2013 - Pozvánka 21.zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves

 

16.09.2013 - Záměr č.1-2013

 

27.08.2013 - Veřejná vyhláška - R.Barták, Hořiněves část Žíželeves čp.30

 

23.08.2013 - „Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí

 

23.08.2013 - zveřejnění informace o návrhu koncepce

 

14.08.2013 - Pozvánka na závěrečné jednání - Kompexní pozemková úprava v katastrálním území Račice nad Trotinou, včetně ucelené části k.ú. Žíželeves, Habřina a Rodov.

 

13.08.2013 - Zápis 20.zasedání - mimořádné.

 

12.08.2013 - Odvolání období mimořádných klimatických p.

 

08.08.2013 - Pozvánka 20.zasedání /mimořádné/

 

07.08.2013 - Zápis z 19.zasedání zastupitelstva

 

22.07.2013 - Pozvánka 19.zasedání zastupitelstva Obce Hořiněves

 

18.07.2013 - Návrh koncepce SEA - Strategie KHK

 

17.07.2013 - Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka Vladimír Cvír

 

15.07.2013 - Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka pana Matěje Fleischera.

 

02.07.2013 - Rozhodnutí SPÚ - zamítnutí odvolání KPÚ Hořiněves.

 

27.06.2013 - Výzva k podání nabídky - Zateplení budovy Oú Hořiněves".

 

26.06.2013 - Veolia Voda - celkové vyučtování vodného za rok 2012

 

25.06.2013 - Veřejná vyhláška - B.Šoula

 

25.06.2013 - Veřejná vyhláška - M. Fleischer

 

21.06.2013 - Oznámení o vystavení návrhu KPÚ v k.ú. Račice nad Trotinou, včetně ucelené části k.ú. Žíželeves, Habřina a Rodov

 

19.06.2013 - Rozhodnutí Vlády České republiky

 

04.06.2013 - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení varroázy včel

 

03.06.2013 - Rozhodnutí vlády ČR - nouzový stav.

 

22.05.2013 - Zápis z 18.zasedání zastupitelstva

 

10.05.2013 - Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866

 

03.05.2013 - Příloha k Závěrečnému účtu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2012.
Výkaz o plnění rozpočtu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za období 1-12/2012.
 

02.05.2013 - Závěrečný účet Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2012.
Vyvěšeno 2.5.2013
+ 2 přílohy
 

02.05.2013 - Příloha k Závěrečnému účtu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2012.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2012.
 

02.05.2013 - Příloha k Závěrečnému účtu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2012.
Výkaz o plnění rozpočtu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za období 1-12/2012.
 

22.04.2013 - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti.

 

19.04.2013 - Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2012.

 

19.04.2013 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012.

 

19.04.2013 - Závěrečný výkazy r.2012 - Obec Hořiněves

 

19.04.2013 - Závěrečné výkazy Základní a mateřská škola Hořiněves - rok 2012.

 

12.04.2013 - Odůvodnění odvolání - Komplexní pozemkové úpravy k.ú.Hořiněves.

 

04.04.2013 - Veřejná vyhláška - oznámení odvolání veřejnou vyhláškou podle zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách....

 

04.04.2013 - Veřejná vyhláška - oznámení odvolání veřejnou vyhláškou podle zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách - podané odvolání.

 

20.03.2013 - Zahájení komplexní pozemkové úpravy k.ú.Jeřičky a k.ú.Lužany

 

08.03.2013 - Veřejná vyhláška ke Komplexní pozemkové úpravě v.k. Hořiněves a Komlexní pozemkové úpravy v k.ú. Vrchovnice

 

21.02.2013 - Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí domovní ČOV Želkovice

 

11.02.2013 - Krizový plán správního obvodu ORP Hradec Králové.

 

04.02.2013 - Zápis 16. zasedání

 

25.01.2013 - Návrh rozpočtu r.2013

 

22.01.2013 - Zápis z Valné hromady Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866.

 

09.01.2013 - Veřejná vyhláška - odbor výstavby - Podlipný, Želkovice

 

07.01.2013 - Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby

 

02.01.2013 - Honební společenstvo Hořiněvesko - pozvánka

 

31.12.2012 - Oznámení - poplatek za svoz a uložení odpadu od 1.1.2013

 

12.12.2012 - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o Komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Želkovice a Žíželeves

 

30.11.2012 - Zápis 15.zasedání zastupitelstva obce

 

29.11.2012 - Pozvánka na VH Mikroregionu, Návrh - rozpočtový výhled, Návrh - Rozpočet Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866

 

28.11.2012 - Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Račice nad Trotinou

 

28.11.2012 - Vyhlášení platnosti obnoveného operátu v katastrálním území Hořiněves-intravilán

 

20.11.2012 - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení.

 

19.11.2012 - Pozvánka 15.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

19.11.2012 - Návrh rozpočtového výhledu na období 2014-2015

 

16.11.2012 - Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Sendražice

 

13.11.2012 - Oznámení o zahájení správního řízení - František Nanár

 

12.11.2012 - Oznámení o zahájení správního řízení - Michal Rybář

 

06.11.2012 - Zápis 14.zasedání zastupitelstva obce

 

06.11.2012 - Oznámení o vystavení návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hořiněves.

 

29.10.2012 - Pozvánka na 14.zasedání zastupitelstva obce

 

26.09.2012 - Oznámení o projednání návrhu zadání změny č.1 ÚP obce Velký Vřešťov

 

21.09.2012 - Katastrální úřad Královéhradecký kraj - Oznámení

 

31.08.2012 - Jmenování zapisovatelů okrskové volební komise

 

22.08.2012 - Veřejná vyhláška - Roman Janáček

 

21.08.2012 - Zápis 13.zasedání zastupitelstva Obce Hořiněves

 

06.08.2012 - Pozvánka - 13.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

04.07.2012 - Zápis z jednání valné hromadi Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866.

 

04.07.2012 - Vyhláška - elektronická dražba nemovitosti v k.ú. Hořiněves.

 

04.07.2012 - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Sadové úpravy zahrada MŠ.
Projektová dokumentace včetně výkazu výměr k dispozici na Oú Hořiněves tel.724186825.
 

29.06.2012 - Královéhradecká provozní a.s. - Vyúčtování ceny vodného za rok 2011 -

 

29.06.2012 - Dražební vyhláška - J.Kurucz.

 

15.06.2012 - Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866.

 

07.06.2012 - Výzva k podání nabídky - Oplocení areálu MŠ Hořiněves

 

05.06.2012 - Výzva k podání nabídky - Výměna oken zdravotní středisko Hořiněves - přízemí.

 

16.05.2012 - Pozvánka 12.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

30.04.2012 - Záměr č.3/2012 - prodej pozemku

 

11.04.2012 - Závěrečný účet OPZ 1866 za rok 2011

 

09.03.2012 - Varroáza včel - nařízení Státní veterinární správy

 

29.02.2012 - Výkaz o plnění rozpočtu za období 1-12/2011 Obec Hořiněves.

 

29.02.2012 - Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2011

 

29.02.2012 - Dražební vyhláška - Oldřich Kužel

 

29.02.2012 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Hořiněves za rok 2011

 

17.02.2012 - Rozhodnutí - zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do sítě místních komunikací veřejnou vyhláškou.

 

15.02.2012 - Pozvánka 11.zasedání

 

02.02.2012 - Návrh rozpočtu obce Hořiněves na rok 2012

 

01.02.2012 - Záměr č.2/2012 - pronájem bytu

 

30.01.2012 - 10.zasedání - zápis

 

06.01.2012 - Záměr č.1/2012 nájmu části pozemku v k.ú.Hořiněves

 

28.12.2011 - Návrh plánu splečných zařízení na k.ú.Hořiněves a k.ú.Vrchovnice

 

12.12.2011 - Veřejná vyhláška - Hana Šoulová

 

23.11.2011 - 9.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

09.11.2011 - Návrh rozpočtového výhledu svazku obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

 

09.11.2011 - Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 na rok 2012

 

07.11.2011 - Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí a stavební povolení - kabelové vedení nn v obci Hořiněves na pozemcích p.č.440/1, 420/7,430/14, 102/1

 

26.10.2011 - Oznámení o obnově katastrálního operátu přepr. souboru geodetickýcj inf. do digitální podoby

 

26.10.2011 - Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

 

03.10.2011 - 8.zasedání Zastupitelstva obce

 

30.09.2011 - Veřejná vyhláška stavební povolení - STL plynovod a veřejné osvětlení v obci Hořiněves na pozemcích 447/1, 401/37, 402/19, 402/18, 402/1

 

22.09.2011 - Závěr zjišťovacího řízení - záměr a.s.Šedivý - areál Čepra v k.ú.Želkovice

 

19.09.2011 - Veřejná vyhláška - kabelové vedení nn v obci Hořiněves

 

13.09.2011 - Veřejná vyhláška - územní rozvoj kraje

 

31.08.2011 - Veřejná vyhláška - STL plynovod a veřejné osvětlení v obci Hořiněves

 

25.08.2011 - Oznámení o zahájení zjišťovacícho řízení k záměru:"Prodejní, servisní a skladové středisko - Šedivý a.s.na k.ú.Želkovice

 

25.08.2011 - Oznámení k záměru a.s. Šedivý

 

24.08.2011 - Veřejná vyhláška - stavební povolení kabelové vedení NN Hořiněves 10 parcel RD

 

15.08.2011 - Záměr č.2/2011 - nájem pozemku

 

25.07.2011 - Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves

 

20.07.2011 - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - mimořádné.

 

15.07.2011 - Veřejná vyhláška - oznámení zahájení stavebního řízení - stavba kabelového vedení NN v obci Hořiněves

 

13.07.2011 - PF ČR Oznámení o zamýšleném převodu pozemků

 

08.07.2011 - KPÚ v k.ú.Hořiněves - Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

 

29.06.2011 - Vyúčtování položek nákladů položek kalkulace ceny vody

 

22.06.2011 - Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí a stavební povolení - územní rozhodnutí o umístění stavby

 

08.06.2011 - 6. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

01.06.2011 - Zápis - 5.zasedání zastupitelstva obce

 

01.06.2011 - Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - úprava provozu v k.ú.Hořiněves

 

16.05.2011 - Pozvánka 5.zasedání zastupitelstva obce

 

13.05.2011 - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

 

06.05.2011 - Veřejná vyhláška -´územní rozhodnutí a stavební povolení. Územní rozhodnutí o umístění stavby bioplynové stanice v obci Hořiněves

 

26.04.2011 - Závěrečný účet Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2010

 

22.04.2011 - Zápis ze 4.zasedání zastupitelstva obce

 

15.04.2011 - Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - kabelové vedení nn v obci Hořiněves

 

15.04.2011 - Veřejná vyhláška k rozhodnutí o výměně nebo převodu vlastnických práv . JKÚ Račice n.T. a Hořiněves

 

28.03.2011 - pozvánka na 4.zasedání ZO Hořiněves

 

18.03.2011 - Návrh závěrečného účtu Obce Hořiněves za rok 2011

 

14.03.2011 - Schválený rozpočet obce Hořiněves na rok 2011

 

11.03.2011 - Kontakty ČSÚ pro zveřejnění

 

07.03.2011 - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Žíželeves

 

07.03.2011 - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Želkovice

 

07.03.2011 - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Hořiněves

 

28.02.2011 - Veřejná vyhláška k I.rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ s výměnou vlastnických práv na změnu katastrální hranice mezi k.ú. Račice nad Trotinou a Hořiněves

 

16.02.2011 - Návrh rozpočtu obce Hořiněves na rok 2011

 

24.01.2011 - Obecně závazná vyhláška č.2/2011

 

24.01.2011 - Obecně závazná vyhláška obce Hořiněves č.1/2011

 

24.01.2011 - Nabídka pozemků k převodu oprávněným osobám v k.ú.Hořiněves

 

21.01.2011 - Zápis ze 2.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

10.01.2011 - Pozvánka na 2.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

05.01.2011 - Oznámení o uložení písemnosti - Bedřich Šoula

 

03.01.2011 - Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - bioplynová stanice ve stávajícím zemědělském areálu v obci Hořiněves

 

27.12.2010 - Informace Finančního úřadu - pozemky v k.ú.Žíželeves,Želkovice, Jeřičky

 

20.12.2010 - Oznámení o uložení písemnosti Josef Pinkas

 

01.12.2010 - Územní rozhodnutí o umístění stavby - komunikace včetně inženýrských sítí

 

01.12.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Ivo Matoušek

 

01.12.2010 - Oznámení o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje královéhradeckého kraje

 

29.11.2010 - Oznámení o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

 

26.11.2010 - Oznámení o vystavení návrhu jednoduché pozemnkové úpravy v k.ú. Račice nad Trotinou a Hořiněves - svolání závěrečného jednání.

 

19.11.2010 - Návrh rozpočtového výhledu - svazku obcí Mikroregion OPZ 1866

 

19.11.2010 - Návrh rozpočtu - svazku obcí Mikroregion OPZ 1866 na rok 2011

 

18.11.2010 - Zápis z 1.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

16.11.2010 - Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

15.11.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Milan Pachl

 

10.11.2010 - Oznámení - jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Račice nad Trotinou a Hořiněves

 

05.11.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Petr Hájek

 

01.11.2010 - Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hořiněves

 

01.11.2010 - Pozvánka na 1.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

22.10.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Juraj Horváth

 

18.10.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Martin Adamec

 

18.10.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Ivo Matoušek

 

18.10.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Michal Bouda

 

18.10.2010 - Oznámení zahájení úzamního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

 

06.10.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Vladimír Staněk

 

24.09.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Petr Svatoš

 

20.09.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Fleischer Roman

 

20.09.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Novák Miroslav

 

10.09.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Milan Pachl

 

03.09.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Andrea Dzurková

 

03.09.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Andrej Dzurko

 

03.09.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Josef Pinkas

 

30.08.2010 - Zápis 26.zasedání zastupitelstva obce.

 

25.08.2010 - Oznánmení o uložení písemnosti - Josef Pinkas

 

23.08.2010 - Volby 2010 - Informace o počtu a sídlo volebních okrsků

 

18.08.2010 - Pozvánka na 26.zasedání ZO

 

06.08.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Bohuslav Truhlant

 

06.08.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Milan Pachl

 

03.08.2010 - Výzva k podání nabídky veřejné zakázky na stavební práce – Fasáda sokolovna Hořiněves.
Zadávací dokumentace, Návrh smlouvy a dílo, výkaz výměr k dispozici po tel. dohodě na Oú Hořiněves. Tel.495426160,724186825.
 

02.08.2010 - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hořiněves - Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků

 

02.08.2010 - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Račice nad Trotinou, včetně ucelené části k.ú. Žíželeves, Habřina a Rodov - Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic poze

 

21.07.2010 - Informace k volbám do zastupiteltev v obcích

 

21.07.2010 - Informace k volbám do zastupitelstev v obcích.

 

12.07.2010 - Zápis - 25 zasedání zastupitelstva obce

 

09.07.2010 - Královéhradecký kraji vyhlásil:Období mimořádných klimatických podmínek

 

09.07.2010 - Podmínky požární bezpečnosti v období mimořádných klimatických podmínek

 

02.07.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Josef Pinkas

 

21.06.2010 - Oznámení o uložení písemnosti Petr Hájek

 

21.06.2010 - Pozvánka na 25.zasedání ZO Hořiněves

 

28.05.2010 - Oznámení ke Komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Hořiněves, včetně ucelené části k.ú. Máslojedy

 

17.05.2010 - Záměr č.1/2010

 

17.05.2010 - Zápis 23.zasedání zastupitelstva obce

 

17.05.2010 - Zápis z 24. zasedání zastupitepstva obce.

 

07.05.2010 - Pozvánka 24.zasedání

 

05.05.2010 - Volby 2010 - Oznámení

 

16.04.2010 - Volby 2010 - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

 

13.04.2010 - Úvodní jednání Komplexní pozemková úprava Račice - vyhláška

 

12.04.2010 - Volby 2010

 

08.04.2010 - Výzva

 

07.04.2010 - Zápis z 22.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

26.03.2010 - Nařízení KVS pro Královéhradecký kraj č.02/2010

 

22.03.2010 - Dražební vyhláška - Cvír Vladimír

 

17.03.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Šoula Bedřich, r.1984

 

04.03.2010 - Zápis 21.zasedání zastupitelstva obce

 

26.02.2010 - Dražební vyhláška - Kužel Oldřich

 

24.02.2010 - oznámení o uložení písemnosti - Farkašová Eva

 

24.02.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Pachl Milan

 

08.02.2010 - Josef Pachl - veřejná vyhláška uložení písemnosti

 

08.02.2010 - Výpis ze závěrečného účtu r.2009

 

05.02.2010 - Návrh rozpočtu na rok 2010.

 

29.01.2010 - Veřejná vyhláška - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hořiněves, včetně ucelené části k.ú. Máslojedy

 

25.01.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Burda Bohuslav

 

24.11.2009 - zveřejnění návrhu koncepce „Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje - aktualizace“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí.

 

20.11.2009 - Vyhlášení platnosti obnoveného operátu v k.ú.Jeřičky

 

18.11.2009 - Vyhlášení platnosti obnoveného operátu přepracováním v k.ú.Žíželeves

 

04.11.2009 - Oznámení o výběrovém řízení č.HMSU/129/2009 - 6.kolo

 

27.10.2009 - Územní rozhodnutí - Hronovský,Želkovice

 

14.10.2009 - Oznámení o zahájeném řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu přepracováním v katastrálním úzamí Jeřičky

 

05.10.2009 - Předání závěru zjišťovacího řízení podle §7 zákona k záměru"Výstavbaprovozní budovy firmy KM SEPOZ stevební spol. s.r.o. s provozem krematoria pro dom.zvířata.

 

30.09.2009 - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu přepracováním a zahájení řízení o námitkách- k.ú.Žíželeves

 

16.09.2009 - Veřejná vyhláška - bazén,plot - Želkovice

 

04.09.2009 - Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Výstavba provozní budovy firmy KM SEPOZ stavební společnost s.r.o. s provozem krematiria pro domácí zvířata" .

 

04.09.2009 - Příloha - všeobecné shrnutí k oznámení záměru KM SEPOZ stavebí společnost s.r.o.

 

26.08.2009 - INFORMACE PRO VOLIČE-Voličský průkaz pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

12.06.2009 - Oznámení-Pozemkový úřad

 

04.06.2009 - Oznámení o zahájení řízení o pozemkových úpravách.

 

20.05.2009 - Oznámení o úpravě vlastnických vztahů k půdě - JPÚ v k.ú.Benátky a v k.ú. Hořiněves

 

24.04.2009 - Výběrové řízení - Pozemkový fond ČR

 

18.04.2009 - Výroční zprava v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.

 

copyright © Obec Hořiněves 2020