Sociální oblast


Užitečné informace ze sociální oblasti

Obecný zájem, o.s., 

Gen. Govorova 575, 503 03 Smiřice
nabízí sociální služby v domácnostech pro seniory a lidi fyzicky nemocné, kteří se ocitli v nepříznivé sociální či životní situaci. 
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředí
Pomoc při zajištění chodu domácností
Základní sociální poradenství
Provozní doba:

Pondělí až pátek:   7,00 - 19,00 hod.
Sobota, neděle a svátky:  8,00 - 16,30 hod.
Více informací získáte na tel.:
Kancelář:  495 422 805
Ředitelka:   731 185 873
Vedoucí přímé péče: 733 707 887

e-mail: alenaloucka@email.cz
http://www.pssmirice.cz 

 


Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.

je nestátní nezisková organizace, která poskytuje 
sociální služby seniorům a zdravotně postiženým občanům
Kontakt:
Harmonie II, Souběžná 1746, 500 12 Hradec králové 12
Tel.: 495272242/ 495272123
více na webu:  http://www.csps-hk.cz   


Středisko rané péče Sluníčko

je jedním ze středisek Oblastní charity Hradec Králové, 
které poskytuje odbornou pomoc a podporu rodinám s dítětem do 7 let. 
Které má speciální potřeby z důvodu zdravotního postižení. 
Sociální pracovnice vyjíždí za dětmi a rodinami do celého Královéhradeckého kraje.
Služba je poskytována zdarma v souladu se standardy pro ranou péči
a standardy kvality sociálních služeb.
Kontakt: 
tel.: 777 721 642,http://www.charita.cz , e-mail: slunicko@hk.caritas.cz 


HOME CARE service Supplies Hradec Králové

soukromé zdravotnické zařízení, které poskytuje odbornou zdravotní péči kvalifikovaných zdravotních sester přímo v domácnosti pacienta.
Kontakt: 
HCSS, Jiřího Purkyně 467, Hradec Králové - Farářství, tel.:495522282
více na webu: http://www.homecare.cz 


Občanské poradenské středisko, o.p.s. Hradec Králové

Naším cílem je pomáhat lidem řešit problémy každodenního života, orientovat se v džungli právních předpisů, úřadů a společenských vztahů. Naší snahou je aby lidé sami přejímali odpovědnost za své činy a za místo, kde žijí.

Hlavní okruhy naší činnosti:
- provoz bezplatné občanské poradny.
- organizace dobrovolníků pro fakultní nemocnici a sociální služby pracující se seniory.
- pořádání kurzů a seminářů pro sociální pracovníky, pracovníky neziskových organizací a širokou veřejnost.
Kontakt:
Třída ČSA 543, 500 03 Hradec Králové, tel.: 734734818
více na webu: htt://www.ops.cz 


Studijní centrum Basic HK, o.s.

Má Vaše dítě potíže se čtením, psaním či celkově s učením ? Studijní centrum BASIC HK o.s. pomáhá dětem i dospělým zvládat tyto problémy pomocí specializovaného individuálního doučování. Díky kurzu Učení jak se učit se děti stávají samostatnějšími a schopnějšími v této oblasti.
Kontakt:
Městské lázně - Aquacentrum, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec Králové, tel.: 777925776
více na: htt://www.basic.cz 


Linka psychopomoci

provozovatel: Česká asociace pro psychické zdraví - ČAPZ
Každý z nás se někdy ocitne v těžké situaci. Čím dříve je krize zachycena, tím snazší je nalést řešení. Zavolejte k nám a nebudete na to sami.
Linka je v provozu ve vše ´dní dny: 9:00 - 21:00 
Co poskytujeme:
- podporu v psychické krizi
- pomoc při orientaci v nepříjemné situaci
- informace, které Vám pomohou najít východisko
- kontakty na odborníky a zařízení z oblasti problematiky psychického zdraví
Vedoucí linky: Bc Lukáš Doleček, tel.: 777783018
 

 
 

copyright © Obec Hořiněves 2020