Sociální oblast


Užitečné informace

Obecný zájem, z.ú. Smiřice 

odkaz:  

Obecný zájem, z.ú.

Odlehčovací služba v domácím prostředí
Pečovatelská služba

- nabízí sociální služby v domácnostech pro seniory a lidi fyzicky nemocné, kteří se ocitli v nepříznivé sociální či životní situaci. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Pomoc při osobní hygieně. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Pomoc při zajištění chodu domácnosti. Základní sociální poradenství. Dům s pečovatelskou službou.
Provozní doba organizace:
Pondělí až neděle, včetně svátků: 7,00 - 19,00 hod.
Více informací: ředitelka: tel. 731 185 873, e-mail: iveta.brzkova@pssmirice.cz
Kontakty pro zájemce o službu: 605 158 323, 734 759 149, e-mail: socialnipracovnik@pssmirice.cz
Adresa: Gen. Govorova 575, 503 03 SmiřiceCentrum sociální pomoci a služeb o.p.s. 

- nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby seniorům a zdravotně postiženým občanům.

odkaz: 

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.sAdresa: Harmonie II, Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové 12
Telefon/fax: 495 272 242, 495 272 123 
Mobil: 725 469 327 
e-mail: csps.hk@csps-hk.cz
  


copyright © Obec Hořiněves 2023