Poplatky


Poplatky za svoz a uložení odpadu na rok 2023


Poplatky za svoz a uložení komunálního odpadu je možné hradit bankovním převodem na: č. účtu: 1080847379/0800Variabilní symbol: 2023, do poznámky je nutno uvést: příjmení, obec a čp. + typ svozů odpadů.
Popelnice bez vylepené známky na rok 2023 nebudou počínaje březnovým  svozem vyvezeny.  
Svozovým dnem je sudé pondělí, doporučujeme svozovou nádobu připravit na místo již v neděli, vždy večer před svozovým dnem.

Oznámení a ceník: zde 
Formulář /přihlášení /změna/ odhlášení/ k místnímu poplatku: zde 

Poplatek za psa na rok 2023


Poplatník, tj. držitel psa, je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku podle místa svého trvalého bydliště nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost poplatek platit. Poplatek se hradí za psa staršího 3 měsíců, vždy od prvního dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém vznikla držiteli psa ohlašovací povinnost. 
Poplatek činí: 100,- Kč, za dalšího psa: 150,- Kč, senioři hradí: 50,- Kč. Splatnost poplatku je do konce měsíce února.
O změně/uhynutí psa/ informujete Obecní úřad, viz odhlašovací formulář.
                                                        
Přihlašovací formulář přiznání k poplatku ze psa: zde
Odhlašovací formulář / odhlášení psa: zde


copyright © Obec Hořiněves 2023