Odpady


Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, ukládá všem fyzickým a právnickým osobám povinnost likvidovat odpad v souladu s tímto zákonem, pro fyzické osoby jsou dále závazné i obecně závazné vyhlášky obce Hořiněves č.1/2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hořiněves, vyhláška č.2/2011, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad. 

Na území obce  Hořiněvsi, Jeřiček, Želkovic a Žíželevsi provádí svoz komunálního odpadu ve stanovených dnech firma Marius Pedersen a.s., provozovna Náchod, Rychno


Graf odpadů za rok 2018


Kompostér:
Ideálním pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během jediné sezóny získat kvalitní kompost. Bioodpad v něm nepáchne a kompostér působí esteticky.

Jednoduchý způsob, jak zjistit kvalitu kompostu:

vysejeme do vzorku kompostované zeminy semínka rychle rostoucích rostlin např. řeřicha. Pokud semínka vzejdou a lístečky mají zelenou barvu, je kompost kvalitní. Pokud mají žlutou barvu je nutno nechat kompost zrát. 

Suroviny vhodné do kompostu:

zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny,káva, skořápky, slupky, zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček), sláma a jiné sklizené zbytky popel ze dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin.

Nabídka Kompostérů:

pro domácí kompostování bioodpadu pro majitele rodinných domů s trvalým bydlištěm v obci. Kompostér o objemu 900 l obdržíte zdarma do tzv. výpůjčky proti podpisu jednoduché smlouvy na Obecním úřadě. Tento projekt je realizován na základě podpory z Operačního programu životního prostředí ČR. 


Sběrný box na použité cartridge a tonery,


box naleznete v budově Obecního úřadu Hořiněves
 Sběr a třídění použitých oděvů, obuvi a hraček.

Společnost REVERENGE ve spolupráci s Obcí Hořiněves umístila sběrný kontejner

v obci Hořiněves. Občané tak mohou třídit použitý textil, obuv a hračky.

Frakvence sběru se bude provádět jednou týdně.

 

Nebezpečný odpad

tyto odpady nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí (jedná se např. o barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie). Proto musí být využity či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do komunálního odpadu. Když si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na etiketu, vždy by měla být na jeho obalu informace, jaka s daným obsahem naložit. Staré léky můžete vrátit do jakékoliv lékárny.  


Mobilní svoz nebezpečných odpadů proběhne 2. listopadu 2019 


stanoviště místo čas
Jeřičky náves 08:00 - 08:10
Žíželeves náves 08:20 - 08:30
Želkovice náves 08:40 - 08:50
Hořiněves hospoda 09:00-09:10
Hořiněves bytovky 09:20 - 09:30

 
copyright © Obec Hořiněves 2020