Odpady


Na území obce  Hořiněves, Jeřičky, Želkovice a Žíželeves provádí svoz komunálního odpadu ve stanoveném dni, sudý týden - pondělí, firma Marius Pedersen a.s., provozovna Náchod, Rychnovek.

Informace a výše poplatků za svoz odpadů na rok 2023: zde

Formulář /přihlášení/změna/odhlášení/ k místnímu poplatku na rok 2023: ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška obce Hořiněves č.1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu: zde

Mimořádný svoz odpadů - Obec Hořiněves zajistila mimořádný svoz odpadů na pondělí 2.1. 2023 pro domácnosti, kde si včas nepřipravili svozovou nádobu na svoz, který proběhl v pondělí 26.12. 2022. Popelnice si připravte ke svozu v podvečer v neděli 1.1. 2023.

Svozový kalendář na rok 2023


Kompostér:
Ideálním pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během jediné sezóny získat kvalitní kompost. Bioodpad v něm nepáchne a kompostér působí esteticky. Jednoduchý způsob, jak zjistit kvalitu kompostu: vysejeme do vzorku kompostované zeminy semínka rychle rostoucích rostlin např. řeřicha. Pokud semínka vzejdou a lístečky mají zelenou barvu, je kompost kvalitní. Pokud mají žlutou barvu je nutno nechat kompost zrát. 
Suroviny vhodné do kompostu: zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, káva, skořápky, slupky, zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček), sláma a jiné sklizené zbytky popel ze dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin. 
Nabídka kompostérů: určen pro domácí kompostování bioodpadu - pro majitele rodinných domů s trvalým bydlištěm v obci Hořiněves. Kompostér o objemu 900 l obdržíte zdarma do tzv. výpůjčky proti podpisu jednoduché smlouvy na Obecním úřadě. Tento projekt je realizován na základě podpory z Operačního programu životního prostředí ČR. 

Sběrný box na použité cartridge a tonery: box naleznete ve vstupní chodbě budovy Obecního úřadu Hořiněves. 

Sběr a třídění použitých oděvů, obuvi a hraček: sběrný kontejner na sběrném místě v obci Hořiněves.

Nebezpečný odpad: Tyto odpady nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí (jedná se např. o barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie). Proto musí být využity či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do komunálního odpadu. Když si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na etiketu, vždy by měla být na jeho obalu informace, jak s daným obsahem naložit. Staré léky můžete vrátit do jakékoliv lékárny.  
Svoz nebezpečných odpadů provádí firma Marius Pedersen a.s. ve spolupráci s obcí Hořiněves vždy 2 x ročně. Termín je vždy s dostatečným předstihem oznámen.   


copyright © Obec Hořiněves 2023