Informace o zpracování osobních údajů


Informace o zpracování osobních údajů:


Správce údajů: Obec Hořiněves
Sídlo: Hořiněves čp.73, 503 06 
Hořiněves
Datová schránka: aadf29
Kontakt: Obec Hořiněves, Hořiněves čp.73, 503 06 Hořiněves

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Helena Michková, e-mail: info@opz1866.cz

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů.   Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání osobních údajů do jiných států. Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů,  omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů. Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na tom, že jste k němu udělili souhlas máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.  V případě, že poskytnutí těchto informací bude, zjevně bezdůvodné nebo nepřiměřené, zejména opakované v krátké době, může správce požadovat úhradu přiměřených nákladů.
  
Uvedený správce osobních údajů zpracovává osobní údaje uvedené v záznamu o činnostech zpracování: Záznam o činnostech
Informace o zpracování osobních údajů: Informace


copyright © Obec Hořiněves 2024