Úřední deska - Záměry


11.06.2024 - Obec Hořiněves zveřejňuje záměr č.4/2024 - pronájmu pozemků v k.ú. Hořiněves
Předmět pronájmu je pozemek v k.ú. Hořiněves:
Jedná se o část stavební parcely 402/39; část pozemkové parcely 447/1 ostatní komunikace; část pozemkové parcely 402/18 orná půda; část pozemkové parcely 402/19 orná půda – výměra 1629 m2.
  

25.04.2024 - Obec Hořiněves zveřejňuje záměr č. 3/2024 - prodej pozemků v k.ú. Hořiněves
- předmět prodeje je pozemek v k.ú. Hořiněves:
- p.č. 1033/2 ostatní plocha, jiná plocha – výměra 54 m2
- viz příloha geometrický plán
  

15.01.2024 - Obec Hořiněves zveřejňuje záměr č. 1/2024
Prodej pozemků v k.ú. Hořiněves - předmět prodeje je pozemek v k.ú. Hořiněves:
- p.č. 1025 ostatní plocha, jiná plocha – výměra 23 m2 - viz příloha snímek z KN.
  

10.11.2023 - Záměr č.9 / 2023 - část p.č. 430/17 v k.ú. Hořiněves – rozšíření v užívání plochy
Obec Hořiněves, se sídlem Hořiněves 73, 503 06 Hořiněves, ve smyslu zákona o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.) oznamuje:
Z á m ě r č. 9/2023 - předmět užívání: část p.č. 430/17 v k.ú. Hořiněves – rozšíření v užívání plochy o celkové výměře 4 m2 nacházející se na pozemku parc. č. 430/17 v k.ú. Hořiněves
  

24.10.2023 - Záměr č. 8/2023 - prodej pozemků určených k výstavbě rodinných domů
- zveřejnění podmínek výběrového řízení je současně zveřejněním záměru prodat nemovitosti dle zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozd. předpisů.
1. Předmětem prodeje jsou pozemky vzniklé rozdělením pozemku 402/18 a 402/37, vše v katastrálním území Hořiněves, dle geometrického plánu č. 394-65/2022 vyhotovený Geoding s.r.o., geodézie Pardubice :
1. p.č. 402/41 – výměra 976m2
2. . p.č. 402/42 – výměra 976m2
Jedná se o pozemky určené/připravené k výstavbě rodinných domů. Připravené k připojení na inženýrské sítě tj. vodovodní řád, kanalizaci (nutná vlastní ČOV, biologický septik), plynovod a elektriku. Pozemky se nacházejí v území, které je určeno územním plánem obce k výstavbě rodinných domů se sedlovou střechou.
  

10.08.2023 - Záměr č.7 / 2023 - prodej pozemku pro stavbu denního stacionáře pro seniory v k.ú. Hořiněves
Zveřejnění podmínek výběrového řízení je současně zveřejněním záměru prodat pozemek dle zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozd. předpisů.
1. Předmět prodeje je pozemek v k.ú. Hořiněves:
- p.č. 402/38 – výměra 988 m2 – v katastru vedeném jako orná půda, určený ÚP k zastavění
stavbou, na hranici pozemku inž. sítě – plyn, elektrika, voda, kanalizace /nutné vlastní
čištění na pozemku/ s přepadem do kanalizace.
- viz příloha GP
  

22.05.2023 - Obec Hořiněves zveřejňuje záměr č. 6/2023: prodej pozemků v k.ú. Hořiněves
- datum sejmutí 22.6. 2023/
Zveřejnění podmínek výběrového řízení je současně zveřejněním záměru prodat
pozemek dle zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozd. předpisů.
Předmět prodeje je pozemek v k.ú. Hořiněves: - p.č. 1025 ostatní plocha, jiná plocha – výměra 23 m2
- viz příloha snímek z KN
  

24.04.2023 - Obec Hořiněves zveřejňuje záměr č. 5/2023 - prodej pozemků v k.ú. Hořiněves
Zveřejnění podmínek výběrového řízení je současně zveřejněním záměru prodat
pozemek dle zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozd. předpisů. 1. Předmět prodeje je pozemek v k.ú. Hořiněves:
- p.č. 763 ostatní plocha, ostatní komunikace – výměra 41 m2
- viz příloha snímek z KN
  

17.04.2023 - Obec Hořiněves zveřejňuje záměr č.4 / 2023 - prodej pozemků v k.ú. Želkovice
Zveřejnění podmínek výběrového řízení je současně zveřejněním záměru prodat
pozemky dle zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozd. předpisů.
1. Předmět prodeje jsou pozemky v k.ú. Želkovice:
- p.č. 571 ostatní plocha, jiná plocha – výměra 67 m2
- viz příloha snímek z KN
- p.č.328/22 ostatní plocha, jiná plocha – výměra 51 m2
- viz příloha snímek z KN+GP
    

17.03.2023 - Obec Hořiněves zveřejňuje záměr č. 1/2023: propachtovat pozemek v k.ú. Žíželeves
Předmět pachtu pozemky v k.ú. Žíželeves:
- p.č. 1038 o výměře 0,1287 ha (jen část užívané cesty – Směr Frantov)
- p.č.1005 o výměře 0,1462 ha (jedná se o necelou polovinu cesty)
- p.č.1047 o výměře 0,0179 ha (obratiště u Čechovky)
- viz příloha snímek z KN
2.
    

17.03.2023 - Obec Hořiněves zveřejňuje záměr č. 2/2023: propachtovat pozemek v k.ú. Žíželeves
Předmět pachtu pozemky v k.ú. Žíželeves:
- p.č. 742 (v KPÚ,PSZ – zatravněná údolnice)
- viz příloha snímek z KN

  

17.03.2023 - Obec Hořiněves zveřejňuje záměr č. 3/2023: propachtovat pozemek v k.ú. Žíželeves
Předmět pachtu pozemky v k.ú. Žíželeves:
- p.č. 677 (v KPÚ,PSZ – zatravněná údolnice)
- viz příloha snímek z KN

  

23.08.2022 - Záměr č.1 - 2022
Pronájem prostor - Předmět užívání: nebytový prostor v areálu MŠ Hořiněves čp.120, skládek u rampy školní kuchyně – vstup z rampy.
 

14.10.2021 - Záměr č. 5 /2021
- propachtovat pozemky v k.ú. Žíželeves
 

14.10.2021 - záměr č. 6/2021
- propachtovat pozemek v k.ú. Žíželeves
 

10.09.2021 - Záměr č. 4/2021
Obec Hořiněves zveřejňuje záměr č.4/2021 pronajmout pozemky v k.ú. Želkovice a Žíželeves.
 

24.08.2021 - Záměr č. 3/2021
Obec Hořiněves zveřejňuje záměr č. 3/2021: prodat pozemek p.č. 477/38 v k.ú. Hořiněves.
  

21.06.2021 - Z á m ě r č. 2-2021
- předmět prodeje: 50,4 m3 vytěženého dřeva. Minimální nabídková cena se stanoví na 500,- Kč + DPH (21%)
- Zájemce nabídne cenu
- Lhůta pro podání písemných nabídek do výběrového řízení: od 21.6.2021 do 29.6.2021 do 15 hodin.

 

23.02.2021 - Záměr č. 1-2021
- umístění, provozu, servisu, případně obměny automatu sloužícího k vydávání zásilek a poskytování dalších služeb, které provozovatel jako podnikatel v oblasti přepravních služeb nabízí a je oprávněn je poskytovat

 

25.11.2020 - Záměr č. 2 - 2020
Záměr darovat Královéhradeckému kraji pozemky v k.ú. Hořiněves a v k.ú. Žíželeves, vše v obci Hořiněves

 

24.08.2020 - Záměr č. 1/2020
Prodej pozemku p.č. 574 v k.ú. Želkovice
 

06.02.2019 - Záměr Městyse Velký Vřeštov
Pronájem kiosku v autokempu Velký Vřešťov
 

21.05.2018 - Záměr č.5/2018
Obec Hořiněves zveřejňuje záměr č. 5/2018
 

23.04.2018 - Záměr č.2/2018 - pacht pozemku
pozemek p.č.881 v k.ú. Jeřičky
  

23.04.2018 - Záměr č.3/2018 - pacht pozemku
pozemek p.č.880 v k.ú. Jeřičky
  

23.04.2018 - Záměr č.4/pacht pozemků
pozemek p.č. 915, v k.ú. Jeřičky
  

23.03.2018 - Záměr č.1/2018
dar do majetku Královéhradeckého kraje pozemky v k.ú.Hořiněves a k.ú.Žíželeves
     

09.08.2017 - Záměr č. 2/2017
Záměr č. 1/2017 nájem nebytových prostor společnosti Praktický lékař Hořiněves s.r.o., IČ 03278590
 

30.06.2017 - Záměr č. 1/2017
Záměr č. 1/2017 prodej pozemku panu Brádlemu Jaroslavovi, Želkovice
  

17.03.2017 - Záměr č.10/2017 - Královéhradecký kraj
Záměr č.10/2017 - prodej pozemku v k.ú. Želkovice
 

19.09.2016 - Záměr č. 8/2016
oznámení
 

19.09.2016 - Záměr č.9 /2016
oznámení
 

05.09.2016 - Záměr č. 6/2016

 

05.09.2016 - Záměr č. 7/2016

 

01.07.2016 - Záměr č.5/2016

 

21.06.2016 - Záměr č.4/2016
pronájem zubní ordinace Hořiněves
 

20.05.2016 - Záměr č.2/2016 prodej pozemku
informace
 

20.05.2016 - záměr č.3/2016 - prodej pozemku
v kú. Hořiněves
 

31.03.2016 - Záměr č.1-2016

 

10.03.2015 - Záměr č.1-2015

 

04.11.2014 - Záměr č.13/2014 nájmu nebytových prostor.

 

14.09.2014 - Záměr č.10-2014 pachtu pozemků.

 

14.09.2014 - Záměr č.11-2014 pachtu pozemků.

 

14.09.2014 - Záměr č.12-2014 pachtu pozemků.

 

12.09.2014 - Záměr č.8-2014 pachtu pozemků.

 

12.09.2014 - Záměr č.7-2014 pachtu pozemků.

 

12.09.2014 - Záměr č.9-2014 pachtu pozemků.

 

10.09.2014 - Záměr č.6-2014 pachtu pozemků.

 

14.07.2014 - Záměr č.2/2014 - pronájem plynárenského zařízení.

 

14.07.2014 - Záměr č-3/2014 - pronájem nebytových prostor

 

14.07.2014 - Záměr č.4/2014 - pronájem nebytových prostor

 

14.07.2014 - Záměr č.5/2014 - prodej pozemku.

 

26.03.2014 - Záměr prodeje pozemků č.1-2014.

 

16.09.2013 - Záměr č.1-2013

 

30.04.2012 - Záměr č.3/2012 - prodej pozemku

 

01.02.2012 - Záměr č.2/2012 - pronájem bytu

 

06.01.2012 - Záměr č.1/2012 nájmu části pozemku v k.ú.Hořiněves

 

15.08.2011 - Záměr č.2/2011 - nájem pozemku

 

17.05.2010 - Záměr č.1/2010

 

01.01.1970 - zkouška
datum sejmutí


copyright © Obec Hořiněves 2024