Úřední deska - Ostatní


25.04.2024 - Výběrové řízení na hlavní pracovní poměr - údržbář zeleně a majetku obce Hořiněves
Obec Hořiněves vypisuje výběrové řízení na hlavní pracovní poměr:
Činnosti spojené s údržbou zeleně, údržba svěřené techniky, celoroční údržbové práce v obci - dle zadání.

V případě zájmu pošlete svoji přihlášku včetně životopisu na e-mail: ou@horineves.cz , nebo předejte v kanceláři OÚ Hořiněves v úředních hodinách. V případě dotazů je možno volat na tel. 724186825.
 

25.04.2024 - Obec Hořiněves zveřejňuje záměr č. 2/2024: prodej pozemků v k.ú. Hořiněves
- předmět prodeje je pozemek v k.ú. Hořiněves:
- p.č. 1033/1 ostatní plocha, jiná plocha – výměra 52 m2
- viz příloha geometrický plán
  

15.04.2024 - Oznámení o zahájení správního řízení
EUROVIA CZ, a.s., IČO 45274924, Závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové (dále
jen "žadatel") podala dne 2. 4. 2024 žádost o povolení úplné uzavírky veřejně přístupné účelové
komunikace vedoucí k „ČEPRU“ p. p. č. 609/15, 592/1, 592/2 v místě křížení D 35 Sadová-Hořice
v k.ú. Sadová, Sovětice v termínu od 6.5.2024 - do 16.11.2024 z důvodu výstavby mostního objektu
SO 212 v rámci stavby D 35 Sadová - Hořice. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení úplné
uzavírky.
Vzhledem k tomu, že došlo ke změně návrhu objízdných tras (dopravně inženýrské opatření) a
tím i ke změně účastníků řízení, zdejší úřad oznamuje nové zahájení řízení o povolení výše
uvedené úplné uzavírky komunikace.
  

08.04.2024 - Volby do Evropského parlamentu, 7. - 8.6. 2024
- stanovení minimálního počtu členů OVK
 

03.04.2024 - Volby do Evropského parlamentu, 7. - 8.6. 2024
- žádost o vydání voličského průkazu
- plná moc k převzetí voličského průkazu
  

03.04.2024 - Volby do Evropského parlamentu, 7. - 8.6. 2024
Rozhodnutím zveřejněným ve Sbírce zákonů pod č.38/2024 Sb. vyhlásil prezident republiky na dny 7. a 8. června 2024 volby do Evropského parlamentu.
Volby do Evropského parlamentu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného systému.


09.03.2024 - Rozpočtové opatření č. 1/2024
- schváleno 10.2. 2024
 

19.02.2024 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Obce Hořiněves a jejich orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- ve znění pozdějších předpisů, za rok 2023
 

29.12.2023 - Oznámení o zveřejněných dokumentech
změna ze dne 29.12.2023
 

23.08.2023 - Aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky
- jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1. srpna 2023. S ohledem na blížící
se konec zákonné lhůty (1. ledna 2024), do kdy se vlastníci nemovitostí mohou
přihlásit o svá práva, upozorňujeme, že se jedná o poslední takto zaslaný přehled nemovitostí ze strany ÚZSVM.
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
  

31.07.2023 - Informace o konání 6. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Datum konání: 7.8.2023 /pondělí/ od 17,30 hod.
Místo konání: Oú Hořiněves
 

04.07.2023 - Zápis - 5. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- ze dne 21.6. 2023
 

04.07.2023 - Závěrečný účet obce Hořiněves za rok 2022
- schváleno zastupitelstvem obce dne: 21.6.2023
 

13.06.2023 - Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2024 - oddělení dopravní obslužnosti KHK
Návrh jízdního řádu pro rok 2024 naleznete v sekci Jízdní řády > Připravované změny v jízdních řádech. https://www.dopravakhk.cz/clankynavrh-zeleznicniho-jizdniho-radu-pro-rok-2024.html.
Zpřístupnění návrhu jízdního řádu občanům a vyzýváme k jeho připomínkování - do 13. 7. 2023.
 

17.05.2023 - Obec Hořiněves přijme pracovníka na DPP
Obec Hořiněves přijme pracovníka na dohodu o provedení práce na údržbu obce/sekání trávy, hlavně práce s křovinořezem. Práce je možné provádět v odpoledních hodinách nebo o víkendu. Nabídky možno podávat na Oú Hořiněves v kanceláři úřadu nebo na: ou@horineves.cz.
Informace na tel.: 724 186 825
17.05.2023 - Legislativní změny - MPSV
- od 1. července 2023 dojde na základě legislativních změn k úpravám podpory
uprchlíků z Ukrajiny, cílem je přibližovat podmínky podpory
českým občanům a lépe cílit zejména na ty, kteří pomoc potřebují nejvíce.
      

11.05.2023 - Návrh - Závěrečný účet obce Hořiněves za rok 2022
- návrh ke schválení
 

20.04.2023 - Veřejná vyhláška - KHK - odbor územního plánování a stavebního řádu územního plánování
- Aktualizace
č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a zveřejnění Aktualizace č. 5 Zásad
územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5.
 

28.03.2023 - Porovnání všech položek výpočtu pro vodné a stočné
- za kalendářní rok 2022 

21.02.2023 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti obce Hořiněves a jejich orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zně
- za rok 2022
 

20.02.2023 - Příspěvek na bydlení a podpora help linky Člověka v tísni
- Příspěvek na bydlení byl na konci loňského roku vyplacen dle dat ministerstva práce a sociálních věcí 228 tisícům lidí. Jenomže dalších více než půl milionu domácností nárok na příspěvek má, ale z nejrůznějších důvodů ho nečerpá (nevědomost, stud, ale i nižší kompetence). Přitom průměrná výše příspěvku se nyní pohybuje mezi čtyřmi a pěti tisíci korunami měsíčně.

Naším cílem nyní je dostat informaci o příspěvku na bydlení a podpoře naší help linky především k většímu množství seniorů, kteří jsou nejzranitelnější skupinou (zatím čerpá jen asi 10 %!), ale i samoživitelů a nízkopříjmových rodin. Ti všichni se mohou v nouzi obrátit na help linku, kde je náš tým vyslechne a poradí, jak konkrétní situaci nejlépe řešit. Na základě příjmů a výdajů spojených s bydlením může spočítat, jestli mají nárok na příspěvek na bydlení, jak vysoký by mohl být a poradí, kde a jak si o něj zažádat. V komplikovanějším případě může propojit i s pracovníky v terénu, pokud v jejich lokalitě působí. 

20.02.2023 - Informace o konání 3. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- datum konání: 27.2.2023 /pondělí/ od 17,00 hod.,
místo konání: Oú Hořiněves
 

01.02.2023 - NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VILANTICE
Pořizovatel:
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor VÚP
 

28.01.2023 - Výsledy voleb prezidenta republiky II. kolo
více informací o výsledcích v jednotlivých částech naleznete zde: https://www.volby.cz/pls/prez2023/pe33?xjazyk=CZ&xnumnuts=5201&xobec=570044
 

20.01.2023 - Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
- Č.j. : 76/2023 – žádost o povolení kácení 1 ks převislé vrby o obvodu kmene 151 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí , na parcele č. 477/1 v k.ú. Hořiněves – viz příloha č.1.
 

19.01.2023 - POZVÁNKA - na valnou hromadu honebního společenstva Boháňka
- dne 5.2. 2023 ve 14,00 hod. v Kulturním domě na Skále
 

16.01.2023 - POZVÁNKA na valnou hromady honebního společenstva Všestary
- dne 21.2. 2023 v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Rozběřicích
 

14.01.2023 - Výsledy voleb prezidenta republiky
více informací naleznete na: https://www.volby.cz/pls/prez2023/pe32?xjazyk=CZ&xnumnuts=5201
 

10.01.2023 - Volby prezidenta republiky
- vzdání se kandidatury
  

09.01.2023 - POZVÁNKA na jednání valné hromady honebního společenstva Hoříněvsko
- dne 11.2.2023 v pohostinství v Hořiněvsi „U Šáfrů“ se zahájením v 14 hod.

 

09.01.2023 - Startuje program Nová zelená úsporám LIGHT
Žádost se podává BEZPLATNĚ. Už jsou bohužel ohlasy, že některé firmy nabízejí zpracování žádosti za poplatek – to ovšem není možné, bez odborného posudku, případně závěrečné zprávy podepsané zástupcem MAS není možné žádost podat. Kancelář MAS Hradecký venkov nabízí zcela zdarma pomoc s procesem administrace. Na příspěvek je nárok, pokud všichni členové domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo v období mezi 12. zářím 2022 a datem podáním žádosti pobírali příspěvek na bydlení. Hradecký venkov o.p.s. Kancelář MAS Husovo náměstí 83 503 15 NECHANICE Tel.: 737 919 152 Pokud chcete žádat o příspěvek na bydlení (a nejste si jisti nárokem), můžete se obrátit na Ing. Evu Vašákovou, mobil: 776 783 231, e-mail: ksp@hradeckyvenkov.cz.
   

03.01.2023 - Volby prezidenta republiky
- informace o umístění volebních stanovišť zřízených na území Královéhradeckého kraje
- informace o telefonním čísle pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
  

31.12.2022 - Rozpočtové opatření
č. 9/2022
 

09.12.2022 - EnKo - konzultační středisko MAS Hradecký venkov
MAS Hradecký venkov - energetické konzultační středisko, které nabízí široké veřejnosti bezplatné poradenství o úsporách energie - občanům, obcím i podnikatelům informace k úsporným opatřením v domácnostech, poradí s výběrem spotřebičů, osvětlením, vhodným zateplením, vytápěním, plánováním rekonstrukce až po projekty energeticky úsporných staveb. Pomůže najít vhodné dotační tituly pro vybraná opatření. Služby jsou poskytovány zdarma.
  

21.11.2022 - Rozpočtové opatření
č.6/2022
 

14.11.2022 - Volby 2023 - Volby prezidenta republiky
- vyhlášení volby
- termíny a lhůty
- stanovení minimálního počtu členů okrskových komisí v obci Hořiněves
   

09.11.2022 - Informace - datové schránky, identita občana
Dle nové legislativy bude automaticky počátkem roku 2023 pro podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu zřízena datová schránka (dále jen “DS“), a to na základě zápisu do příslušné evidence, která informaci o zapsání automaticky zapisuje také do registru osob. Tuto datovou schránku nelze znepřístupnit.
Pro více informací o datových schránkách navštivte webové stránky: www.chcidatovku.cz a pro přihlášení do datových schránek: www.mojedatovaschranka.cz.
Informace poskytuje také infolinka 954 200 200.
        

02.11.2022 - Projekt: Rekonstrukce střechy na Sokolovně Hořiněves
- realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje /informace o projektu/
 

02.08.2022 - Odstávka elektřiny - Želkovice čp. 180
22. 8. 2022 od 8:30 do 19:30 hodin
Plánovaná odstávka zahrnuje tuto lokalitu:
Hořiněves (okres Hradec Králové),
část obce Želkovice
č. p. 180
  

06.07.2022 - Závěrečný účet Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2021
-schváleno dne 24.6. 2022, včetně příloh
      

21.03.2022 - Letáky s instrukcemi pro uprchlíky z Ukrajiny
- vytvořené pro upozornění před podvodníky
    

08.03.2022 - Nereagující klienti stále v zůstávající v režimu DPI
V souvislosti s energetickou krizí, kdy někteří zákazníci ztratili ze dne na den svého původního dodavatele energií, do dnešní doby stále zůstává mnoho domácností v režimu DPI /dodavatel poslední instance/.
Tuto situace je ale třeba urychleně řešit, neboť v polovině dubna hrozí, těm kdo doposud nemají sjednanou standartní smlouvu, odpojení od dodávek plynu a elektřiny.
Domácnosti, které jsou takto ohrožené budou v nejbližší době kontaktovány pracovníky Úřadu práce, s cílem upozornit je na možnosti řešení.
Pokud si náhodou nevíte rady, nebo víte o někom starším z Vašeho okolí, prosíme kontaktujte OÚ Hořiněves, rádi Vám pomůžeme.
    

04.03.2022 - Návrh - Opatření obecné povahy
- opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského (Castor fiber).

   

03.03.2022 - Sbírka zákonů ČR
- Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat
na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 4. března 2022
- Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 

03.03.2022 - Sbírka zákonů ČR
- Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat
na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 4. března 2022
- Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


28.02.2022 - Informace pro samosprávy v souvislosti s pomocí občanům Ukrajiny
V souvislosti s válkou na Ukrajině MV ČR pro začátek připravilo řadu opatření. Ta se týkají jak pomoci Ukrajincům, kteří na našem území již pobývají, tak i nově příchozích.
     

14.12.2021 - SENIORKY A SENIOŘI, POZOR!
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí,
situaci je potřeba okamžitě řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu,
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn.
DODAVATELÉ ENERGIÍ,KTEŘÍ
UKONČILI ČINNOST. Pro víc informací rozklikněte přílohy.
   

02.12.2021 - Informační kampaň k vyhledání a aktivaci nekontaktních zákazníků po ukončení činnosti BOHEMIA ENERGY a dalších dodavatelů energie
Manuál pro spolupracující organizace pro pomoc těmto zákazníkům

Cílem kampaně je vyhledat a zaktivovat dosud nekontaktní zákazníky po krachu skupiny BOHEMIA ENERGY, tj. zákazníky, kteří dosud nevyvinuli aktivitu k ukončení režimu dodavatele poslední instance (DPI), neuhradili žádnou zálohu, a to ani částečně, ani nevyvinuli jakýkoli jiný kontakt s DPI.
Oslovit by je měl přiložený leták.

 

30.11.2021 - Bezpečnostní rada kraje zhodnotila epidemickou situaci v kraji
Bezpečnostní rada kraje zhodnotila situaci a vzala na vědomí závěry z opakovaného hodnocení epidemické situace v kraji, informaci o současném zatížení nemocnic, stav v oblasti očkování
a testování.
    

24.11.2021 - Mimořádná okamžitá pomoc – vážná mimořádná událost v důsledku nečekaného navýšení cen energie a jejího vyúčtování
Metodický pokyn MPSV k energetické krizi
 

26.10.2021 - Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- žádost o povolení kácení 1 ks smrk o obvodu kmene 109 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí , na parcele č. 401/14 v k.ú. Hořiněves – viz příloha č.1.
  

25.10.2021 - Prosba k očkování v souvislosti se vzrůstajícím počtem onemocnění Covid -19
- prosba o spolupráci při apelu na obyvatele obce
  

20.10.2021 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v obci Hořiněves
- plánované přerušení dodávky elektrické energie dne 9. 11. 2021 od 8:00 do 14:00, odstávka zahrnuje tyto lokality: Hořiněves
č. p. 21-25, 69, 70, 71, 83, 101


 

18.08.2021 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Hořiněves
- pro volby do PS Parlamentu ČR konaných ve dnech 8.-9.10. 2021
 

18.08.2021 - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
- pro volby do PS Parlamentu ČR konaných ve dnech 8.-9. 10. 2021
 

09.08.2021 - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
- pro volby do PS Parlamentu ČR konaných ve dnech 8.-9.10. 2021
 

01.06.2021 - Dotazníky - komunikace s veřejností
Naše obec se zapojila do projektu Efektivní a moderní komunikace obcí Sdružení místních samospráv ČR, díky němuž získáme elektronickou úřední desku - dotykovou obrazovku, jež nahradí aktuální papírovou verzi. V rámci projektu bude zpracována také koncepce, která nám pomůže zlepšit naši komunikaci směrem k veřejnosti - k Vám. Abychom co nejvíce vyhověli Vašim požadavkům, prosíme o vyplnění následujícího dotazníku. Zabere Vám to jen pár minut. Váš názor je pro nás velmi důležitý. Dotazníky můžete vyplnit v papírové podobě na oú nebo v knihovnách, nebo online: https://dotazniky.smscr.cz/efektivni-a-moderni-komunikace-obci?fbclid=IwAR0cbj2CtVvUejAtxuekVUraFe_j_qoZ4FXPzKLOgIt4eIyEDe1eY3OiNKg


20.05.2021 - Dražební vyhláška
- dražební jednání movitých věcí pojatých do soupisu na základě exekučního příkazu č.j. 081 EX
19293/14-323 ze dne 05.11.2019 se koná dne 2.7.2021 v 10:00 hodin na adrese: Sofijské náměstí 3400/6, Praha 12,
PSČ: 143 00.

 

08.04.2021 - Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Pokud budete potřebovat s vyplněním online formuláře pomoci, neváhejte kontaktovat Oú Hořiněves. V případě potřeby vám budeme nápomocni. Tel. 725 615 401, 495 426 107.
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021.
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5.
Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz.
Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021.
   

24.03.2021 - Nařízení státní veterinární zprávy
- mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy.
Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Dobřenice (okres Hradec Králové) v Královéhradeckém kraji.
   

22.03.2021 - Přehled epidemické situace a stavu očkování v Královéhradeckém kraji
- aktuální situace v Královéhradeckém krajik 21. 3. 2021 včetně
 

22.03.2021 - Mimořádné opatření
- povinné testování, veřejní zaměstnavatelé, zaměstnávající pod 50 osob
 

19.03.2021 - Usnesení vlády České republiky
- ze dne 18. března 2021 č. 296
o přijetí krizového opatření, zrušuje s účinností ode dne 20. března 2021 krizové opatření přijaté usnesením vlády ze dne 26. února 2021 č. 202, vyhlášené pod č. 102/2021 Sb.
 

15.03.2021 - Informace o odstávkách elektřiny
Od 1. 1. 2021 se již nevylepují papírová oznámení a přechází se na elektronický způsob informování. Každý zákazník si může sjednat zasílání upozornění na plánované odstávky ke svému odběrnému místu e-mailem nebo SMS zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba. Pro veřejnost jsou informace k dispozici také na stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.
  

12.02.2021 - část Sbírky zákonů č. 26/2021
- obsahující usnesení vlády přijaté v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 11. 2. 2021.
 

27.10.2020 - Usnesení vlády České republiky
ze dne 26. 10. 2020
- omezení maloobchodního prodeje
- volný pohyb osob
- omezení stravovacích služeb, jejíž provoz je umožněn
 

22.10.2020 - Usnesení vlády České republiky
ze dne 21.10. 2020
- Omezení obchodu a služeb
- Pohyb osob
- Činnost orgánů veřejné moci
   

22.10.2020 - Informace pro obce
- ke konání zastupitelstev obcí, fungování úřadů a omezení úředních hodin v období od 22. října 2020 do 3. listopadu 2020 včetně.


  

15.10.2020 - Omezení a změny ve veřejné dopravě
- s platností od 19.10. do 1.11. 2020
  

14.09.2020 - Veřejná vyhláška, PRODLOUŽENÍ - Uzavírka v obci Vrchovnice
Z důvodu dokončení rekonstrukce komunikace II/325 v obci Vrchovnice bude prosloužena úplná uzavírka v obci od 15.9. do 28.9. 2020.
  

02.06.2020 - Návrh / Závěrečný účet Mikroregionu OPZ 1866 za rok 2019
- včetně příloh
1. FIN MPZ 12 - 2019
2. Příloha MPZ 12 -2019
3. Rozvaha MPZ 12 -2019
4. Výsledovka MPZ 12-2019
5. Zpráva Audit 2019
 

30.04.2020 - Výpočet cen pro vodné a stočné za rok 2019
- porovnání všech položek výpočtu/ Královéhradecká provozní
 

14.04.2020 - Program "PĚTADVACÍTKA" - kompenzační bonus pro OSVČ
Na částku v nominální výši 25,000 Kč má nárok OSVČ, která o ní požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků.
   

14.04.2020 - Doporučení MV ČR pro obce
- k zajištění fungování obecních úřadů a nastavení úředních hodin a styku s veřejností

 

08.04.2020 - Aktualizovaný souhrn informací
- k platným mimořádným opatřením
 

07.04.2020 - Mimořádná opatření
- usnesení vlády ČR ze dne 6.4. 2020
    

06.04.2020 - I. etapa – rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy
Z důvodu zachování dopravní obslužnosti v obci Máslojedy se předpokládá rozdělení výstavby v obci na dvě části. Situace v příloze.
Objížďková trasa:
V obci Máslojedy se předpokládá výstavba rozdělená na dvě části každá vždy za plné uzavírky silnice II/325.
I. část: objízdná trasa je vedena obousměrně po silnici I/35 až k odbočce na silnici III/3258 a dále po této silnici přes Čistěves až do Máslojed na silnici II/325. Trasa je delší o 1,6 km.
II. část: objízdná trasa je vedena obousměrně po silnici III/3251 přes Neděliště, dále po silnici III/3252 přes Sendražice a odtud po silnici III/32531 přes Hořiněves na silnici II/325. Trasa je delší o 7,6 km.


 

02.04.2020 - Jak nakládat s odpady
- v období koronavirové pandemie
 

31.03.2020 - Souhrn informací - nouzový stav
- stručný souhrn informací k aktuálnímu stavu
  

25.03.2020 - Mimořádné opatření MZ ČR
- volný pohyb osob na území ČR
 

24.03.2020 - Nabídka - Obecný zájem Smiřice
Pečovatelská a odlehčovací služba v souvislosti s nouzovým stavem, nabízí pomoc lidem, kteří nemají možnost obstarat si nákup běžných potravin, léků a nezbytných pochůzek a to i obyvatelům, kteří nejsou klienty pečovatelské služby.
 

24.03.2020 - Ministerstvo Vnitra - platnost dokladů v nouzovém stavu.
Není nutné ihned žádat o nový, pokud doklad propadl po 1. 3. 2020 nebo se chystá propadnout. Můžeme se s ním prokazovat i nadále. www.mvcr.cz
 

24.03.2020 - Doporučení MZ ČR
- a informace a odkaz na speciální stránky HZS ČR o Koronaviru


  

23.03.2020 - Informace pro občany
- aktualizace informací v souvislosti s krizovými opatřeními, důchody, atd.
 

23.03.2020 - Zápis do I. třídy ZŠ Hořiněves
- bližší informace k průběhu zápisu
  

20.03.2020 - Mimořádné opatření - MZ ČR
- vyhrazená doba nákupu pro seniory
  

20.03.2020 - Nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami
- Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.
Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19.
 

19.03.2020 - Usnesení vlády ČR
- ze dne 18. března 2020, O přijetí krizového opatření

 

18.03.2020 - NAŘÍZENÍ OBCE HOŘINĚVES
- Zákaz pohybu osob bez roušky nebo její náhrady (respirátor, šála, šátek nebo jiný materiál, kterým budou zakryty nos a ústa) na veřejných prostranstvích a v budovách obce Hořiněves včetně místních částí Žíželeves, Želkovice, Jeřičky. Zákaz se vztahuje i na privátní budovy jako jsou provozovny obchodu, nebo služeb s přístupem veřejnosti.

 

18.03.2020 - Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje
- O zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob Královéhradeckého kraje za nouzového stavu
 

18.03.2020 - Dotazy obcí k dopadům krizového opatření vlády
- ze dne 16. 3. 2020, č. 85/2020 Sb., o omezení volného pohybu osob, na činnost obecních orgánů


 

18.03.2020 - Doprava - omezení dálkových linek
Na odkazu www.idos.cz naleznete informace o aktuálním stavu autobusového nebo železničního spojení. Dále veškeré informace o zajištění veřejné dopravy získáte na Call centru IREDO – tel.: 491 580 333.
     

16.03.2020 - Nařízení vlády ČR ze dne 15.3. 2020
- O přijetí krizového patření, O dočasném znovu zavedení ochrany vnitřních hranic České republiky, O povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie, Místa určená k překračování vnitřních hranic,

     

16.03.2020 - Doplnění opatření vlády ČR
- doplnění krizových opatření, které Vláda ČR vydala v průběhu víkendu
  

14.03.2020 - Mimořádná opatření
- Opatření o zákazu pořádání kulturních akcí, Opatření o dočasném znovuzavedení ochrany hranic, Opatření o zákazu školní docházky, Opatření o zákazu vstupu do ČR, Opatření v mezinárodní dopravě, Usnesení k vyhlášení nouzového stavu
      

14.03.2020 - Usnesení vlády ČR
- ze dne 14.3. 2020 o přijetí krizového opatření
  

13.03.2020 - Omezení dopravní obslužnosti
- v Královéhradeckém
kraji dochází od pondělí 16. 3. 2020 k omezení provozu veřejné autobusové dopravy. Spoje budou provozovány v režimu „letních prázdnin“.
  

12.03.2020 - Mimořádné opatření
- Usnesení vlády ČR, nouzový stav a dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR
  

11.03.2020 - Mimořádné opatření
- uzavření základních, středních a vysokých škol, s účinností od 11.3. 2020
 

11.03.2020 - Opatření České pošty v souvislosti s výskytem koronaviru
- informace k opatření
 

10.03.2020 - Mimořádné opatření
- zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkami, viz příloha, s účinností od 10.3. 2020
 

10.03.2020 - Mimořádné opatření
- zákaz konání sportovních, kulturních a jiných akcí s účastí nad 100 osob, s účinností od 10.3. 2020 od 18,00.
 

06.03.2020 - Doporučení občanům přijíždějícím z Itálie
či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19

 

04.03.2020 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hořiněves
- na období 2021 - 2023
 

27.02.2020 - Aktuální informace! Co dělat – Coronavirus a Algoritmus.
Z hlediska informací o daném viru, možnostech individuální ochrany včetně odpovědí na některé konkrétní dotazy Vám jednoznačně doporučujeme sledovat web ministerstva zdravotnictví:http: http://www.mzcr.cz/. Zde se na titulní straně nacházejí informace pro občany. Důležité je, že tyto informace jsou průběžně ministerstvem aktualizovány.
  

17.02.2020 - Upozornění na plánované přerušení dodávky elektřiny
Ve čtvrtek 5.3. od 7,30 - 15,30 v obcích Hořiněves, Žíželeves, Želkovice, Jeřičky a v pátek 6.3. od 7,30 - 15,30 v obcích Žíželeves, Želkovice, Jeřičky dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny.
  

12.02.2020 - Poděkování za příspěvek na nákup knih
- výměnné soubory pro Obecní knihovny Hořiněves a Žíželeves
 

03.02.2020 - Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu Obce Hořiněves na rok 2021 - 2023
dle §3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 

19.11.2019 - Návrh rozpočtu Mikroregionu OPZ 1866
- na rok 2020
 

19.11.2019 - Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu OPZ 1866
- na období 2021 - 2023
 

04.11.2019 - Stanovisko
Magistrát města Hradec Králové - "Návrh územního plánu" vyhodnocení vlivu na životní prostředí.
 

07.10.2019 - Zápis 6. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves
dne 23.9.2019
 

16.09.2019 - Pozvání na 6. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- zasedání zastupitelstva obce Hořiněves, zasedací místnost, Hankův dům, pondělí 23.9. 2019 od 17,30 hod.
 

21.08.2019 - Informace dle zák. č. 106/1999
- žádost o informace
 

23.07.2019 - Pozvání na 5. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- zasedání zastupitelstva obce Hořiněves, zasedací místnost, Hankův dům, dne 29.7. 2019 od 17,30.
 

05.06.2019 - Náborová kampaň Policie ČR.
Více zde: https://www.policie.cz/clanek/byt-policistou-je-vyzvou-i-sanci.aspx


24.05.2019 - Rozhodnutí - povolení úplné uzavírky
- povolení úplné uzavírky silnice II/35 v k.ú. Hořiněves v termínu od 1.6. 2019 - 21.6. 2019 z důvodu opravy komunikace
 

24.05.2019 - Výlukový jízdní řád
Posílené spoje: Hořiněves - HK:
od 1. 6. - 21. 6. 2019 s odjezdem a příjezdem - Hořiněves - autobusová zastávka U Šáfrů.

Spoje z Hořiněvsi do HK v pracovní dny:
4:42, 5:48, 6:30, 7:14, 9:31, 12:32, 13:36, 14:36, 15:35, 16:36, 17:37, 18:37, 20:46

Z HK do Hořiněvsi v pracovní dny:
5:05, 6:23, 9:05, 11:05, 13:00, 14:05, 15:05, 16:05, 17:10, 17:55, 19:10 a 22:30.

Výlukové jízdní řády: od 1.6. - 21.6. 2019, viz.příloha
 

13.05.2019 - Oznámení o dokončení obnovy katastr.operátu a jeho vyložení
- k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým
mapováním/přepracováním do digitální podoby (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Želkovice obce Hořiněves.
Dne 11. 7. 2019 od 12. 00 do 17. 30 hodin v bývalé hasičské zbrojnici č.p.10 v Želkovicích
 

06.05.2019 - Volby 2019 - Oznámení o místě a době konání voleb do EU
Oznámení - Volby 2019 do Evropského parlamentu
 

06.05.2019 - Závěrečný účet Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2018
závěrečný účet, včetně příloh
 

01.05.2019 - Závěrečný účet obce Hořiněves za rok 2018
- schválený
 

29.04.2019 - Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Královéhradecká provozní, a.s. - provozovatel vodárenské infrastruktury v naší obci.
 

15.04.2019 - Volby 2019 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Informace - Volby do Evropského parlamentu
 

08.04.2019 - Rozhodnutí
Částečná uzavírka silnice II/35 v k.ú. Hořiněves. Od 15.4. do 7.6. 2019
  

07.04.2019 - Návrh - Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2018
závěrečný účet, včetně příloh
 

04.04.2019 - Zápis do 1.třídy Základní školy a mateřské školy, Hořiněves
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 se na naší škole uskuteční
ve čtvrtek 4.dubna 2019 od 14 do 18 hodin v I. a II. třídě ZŠ.

 

04.03.2019 - UZSVM - seznam nemovitostí
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastnictví k 1.2.2019
  

18.02.2019 - Střednědobý výhled rozpočtu Obec Hořiněves na období 2020 - 2022
výhled rozpočtu
 

18.02.2019 - Rozpočet na rok 2019
schválený rozpočet na rok 2019
 

21.01.2019 - Oznámení - Povinně zveřejňované dokumenty
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
 

14.01.2019 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Hořiněves
- období 2020- 2022
 

07.01.2019 - Rozpočtové opatření č. 2
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
 

28.12.2018 - Rozpočtové opatření č. 1
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
 

03.12.2018 - Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2022
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
 

03.12.2018 - Návrh - Plán činnosti na rok 2019
Mikroregion OPZ 1866
 

03.12.2018 - Návrh rozpočtu na rok 2019
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
 

17.09.2018 - Volby 2018 - Oznámení o době a místě konání voleb
Volby do Zastupitelstva obce Hořiněves a do Senátu parlamentu České republiky
 

05.09.2018 - Ukončení období mimořádných klimatických podmínek
č.j.341/2018
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje.
 

27.08.2018 - UZSVM - údaje o nemovitostech s nedost. identifikovaným vlastníkem
Převzaté údaje
  

12.07.2018 - Rozpočtové opatření
č. 3/2018
 

11.07.2018 - Mikroregion obcí památkové zóny 1866
Schválený - Závěrečný účet OPZ 1866 za rok 2017
 

23.05.2018 - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
katastrální území Žíželeves
  

27.01.2018 - Výsledky - Volba prezidenta republiky
II. kolo
 

17.01.2018 - Výroční zpráva za rok 2017
o činnosti Obce Hořiněves podle zákona č.106/1999 Sb.
  

15.01.2018 - Mikrogegion OPZ 1866 - rozpočtové opatření č.7
RO č.7 ze dne 22.12.2017
 

13.01.2018 - Výsledky hlasování
1. kolo - Volba prezidenta republiky
 

29.12.2017 - Zápis Valná hromada DZO MOPZ 1866
Valná hromada prosinec/2017 Všestary
 

28.12.2017 - Střednědobý výhled rozpočtu DSO MOPZ 1866
na období 2019-2021
 

28.12.2017 - Schválený rozpočet na rok 2018 DSO MOPZ 1866
schválený rozpočet
 

20.12.2017 - Publicita projektu
Rekonstrukce chodníků v obci
 

20.12.2017 - Publicita projektu
Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Hořiněves
 

23.11.2017 - Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace
„Hořiněves Základní škola – Stavební úpravy v 1NP a přírodní učebna“

 

22.11.2017 - Návrh rozpočtu obce Hořiněves na rok 2018
příjmy a výdaje
  

27.10.2017 - Rozpočtové opatření č.6/2017
Rozpočtové opatření č.6
 

23.10.2017 - Návrh - Rozpočet 2018
DSO Mikroregion obcí památkové zóny 1866
 

23.10.2017 - Návrh - Plán činnosti Mikroregionu OPZ 1866
Návrh na rok 2018
 

15.10.2017 - Rozpočtové opatření 7/2017
ze dne: 14.10.2017
 

22.09.2017 - Zveřejněné údaje o nemovitostech s nedost. ident. vlastníkem
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  

08.09.2017 - Rozpočtové opatření 5/2017
ze dne 4.9.2017
 

08.09.2017 - Rozpočtové opatření 6/2017
ze dne 4.9.2017
 

20.08.2017 - Smlouva o zápůjčce
smlouva
 

21.07.2017 - Rozpočtové opatření č. 4-2017
Rozpočtové opatření č. 4-2017
 

30.06.2017 - Rozpočtové opatření 3/2017
ze dne 26.6.2017
 

07.06.2017 - Výzva k podání nabídky: „Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Hořiněves“
podklady:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-horineves

 

07.06.2017 - Zápis ze zasedání VH svazku obcí "Mikroregion obcí Památkové zóny 1866" včetně příloh
ze dne 19.5.2017, včetně příloh
 

15.05.2017 - Rozpočtové opatření 2/2017
ze dne 10.5.2017
 

11.05.2017 - Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2016
1. přílohy
  

11.05.2017 - Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2016
2. schváleno dne 10.5. 2017
 

03.05.2017 - Rozpočtové opatření č.2 - DSO OPZ 1866
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
 

28.04.2017 - Královéhradecká provozní - celkové vyúčtování ceny vodného a stočného 2016
Královéhradecká provozní - komentář, výsledná kalkulace
  

24.04.2017 - Závěrečný účet Obce Hořiněves - rok 2016.
1. úvod, přílohy
  

24.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu Obce Hořiněves - výsledovka.
za rok 2016
 

24.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu Obce Hořiněves - výkaz o rozpočtu
za rok 2016
 

24.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu obce - rozvaha
za rok 2016
 

24.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu obce - výkaz příloha
za rok 2016
 

24.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu obce - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hořiněves
za rok 2016
 

24.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu obce - výsledovka příspěvkové organizace
za rok 2016
 

24.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu obce - rozvaha příspěvkové organizace
za rok 2016
 

24.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu obce - výkaz příloha
za rok 2016
 

24.04.2017 - Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2016
2. úvod, přílohy
 

21.04.2017 - Závěrečný účet za rok 2016
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
 

21.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu opz 1866 - Rozvaha
rozvaha
 

21.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu opz 1866 - výkaz o plnění rozpočtu
za rok 2016
 

21.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu opz 1866 - výsledovka
výsledovka
 

21.04.2017 - Zpráva o výsledku hospodaření DSO Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
za rok 2016
 

10.03.2017 - Rozpočtové opatření č.1/2017 ze dne 13.2.2017
Obecný zájem
 

20.02.2017 - Plán rozpočtu r.2017
Schváleno v zastupitelstvu obce dne 13.2.2017
 

27.01.2017 - Návrh rozpočtu Obce Hořiněves na r.2017
Návrh rozpočtu r.2017
 

21.12.2016 - Zápis z VH OPZ 1866 ze dne 2.12.2016
2.12.2016 Čistěves
 

06.12.2016 - Rozpočtový výhled Obce Hořiněves na období 2018-2020
dle zák.č.250/2000 sb.,ve znění pozd. předpisů
 

05.12.2016 - Dražební vyhláška
Silvie Kovaříčková
 

30.11.2016 - Veřejně prospěšné práce - Projekt CZ 03.1.48/00/00/15_121
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci.
 

26.08.2016 - Volby 2016 - Jmenování zapisovatelů OVK
Volby 2016
 

26.08.2016 - Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Hořiněve2
ze dne 16.8.2016
 

15.08.2016 - Volby 2016 - informace o počtu a sídle volebních okrsků v Hořiněvsi
Volby 2016
 

03.08.2016 - Volby 2016 - Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do zastupitelstva krajů, které se konají ve dnech 7.a 8.října 2016
Stanovení počtu členů OVK
 

26.07.2016 - Zápis z VH Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866.

 

01.07.2016 - Zápis z VH Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866.

 

30.06.2016 - Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
ze dne 20.6.2016
 

07.06.2016 - Vyhlášení konkursního řízení.
přihlášky do 8.8.2016 do 8 hodin.
 

27.05.2016 - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
Opatření obecné povahy - přílohy na
www.mzp.cz/cz/uredni_deska
 

25.05.2016 - VV o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov LHO Hradec Králové ZO Hořice
Odbor životního prostředí HK
 

02.05.2016 - Královéhradecká provozní - celkové vyúčtování ceny vodného a stočného 2015
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné.
 

28.04.2016 - Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

25.04.2016 - VV Daň z nemovitosti na rok 2016 - FÚ zpřístupněn k nahlédnutí

 

25.04.2016 - FÚ - informace o zasílání složenek Daň z nemovitosti rok 2016

 

25.04.2016 - FÚ - Hromadný předpis - informace

 

18.04.2016 - Závěrečný účet Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866.

 

18.04.2016 - VV o záměru vydání lesních hospodářských osnov s názvem "Lesní hospodářské osnovy Chlumec nad Cidlinou s platností od 1.1.2016 do 31.12.2026

 

15.04.2016 - 10.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.

 

07.04.2016 - Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2015 včetně všech příloh.

 

10.03.2016 - Vyhlášení konkursního řízení.

 

02.03.2016 - Sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových -údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

 

17.02.2016 - Schválený rozpočet r.2016

 

15.02.2016 - Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.

 

25.01.2016 - Výroční zpráva za rok 2015 dle zák. č.106/1999, o svobodnémpřístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů.

 

25.01.2016 - 9.zasedání zastupitelstva obce - program jednání.

 

18.01.2016 - Návrh rozpočtu na rok 2016.

 

13.01.2016 - Veřejně prospěšné práce.

 

16.12.2015 - Příloha č.1 k zápisu z 8.zasedání.

 

16.12.2015 - Příloha č.2 k zápisu z 8.zasedání.

 

08.12.2015 - Státní pozemkový úřad - Ustanovení opatrovníka ve věci KPÚ Želkovice

 

08.12.2015 - Státní pozemkový úřad - Ustanovení opatrovníka ve věci KPÚ

 

24.11.2015 - Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Kráůlovéhradeckého kraje

 

23.11.2015 - Mikroregion OPZ 1866 - návrh rozpočtu

 

23.11.2015 - Mikroregio OPZ 1866 - Plán činnosti na rok 2016

 

23.10.2015 - Sazebník úhrad /podle §5 odst.1 písmeno f)zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

 

19.10.2015 - Zápis 7.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

11.09.2015 - VV - opatření obecné povahy, kterým bylo zakázán odběr vod se ruší

 

11.09.2015 - ČEZ - upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů

 

07.09.2015 - Zápis 6.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

21.08.2015 - Informace o nedostatečně identifikovaných vlastnících.
http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/.
 

21.08.2015 - Zápis 5. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.

 

19.08.2015 - Rozhodnutí o ukončení mimořádných klimatických podmínek

 

12.08.2015 - Upřesňující informace k vydanému opatření obecné povahy pro přechodný nedostatek vody

 

07.08.2015 - VV - Opatření obecné povahy při přechodném nedostatku vody

 

03.08.2015 - Vyhlášení - období mimořádných klimatických podmínek

 

20.07.2015 - VV - návrh Program zlepšování kvality ovzduší
Výzva k uplatnění připomínek a námitek
 

19.06.2015 - Zápis 4.zasedání zastupitelstvva obce Hořiněves

 

15.05.2015 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
více na www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/
 

13.05.2015 - Informace Úřadu práce - projekt CZ.1.04./2.1.00/03.00015

 

06.05.2015 - Zápis 3.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.

 

09.04.2015 - Závěrečný účet Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2014.

 

01.04.2015 - INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

 

01.04.2015 - Výstražná informace ČHMÚ.

 

31.03.2015 - Výstraha hydrometerologického ústavu.

 

30.03.2015 - Výstra Hydrometrologického ústavu.

 

30.03.2015 - Výstraha Hydrometrologického ústavu.

 

13.03.2015 - Závěrečný účet za rok 2014

 

10.03.2015 - Příloha č.1 k záměru č.1-2015.

 

25.02.2015 - Zápis 2. zasedání zastupitelstva Obce Hořiněves.

 

28.01.2015 - Návrh rozpočtu Obce Hořiněves na rok 2015.

 

05.01.2015 - Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci:"Národní plán povodí Labe".

 

30.12.2014 - Zahájení zjišťovacího ízení ke koncepci "Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast".

 

27.11.2014 - Zápis 1.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.

 

25.11.2014 - Návrh rozpočtu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na rok 2015.
Návrh.
 

25.11.2014 - Návrh Plánu činnosti Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na rok 2015.

 

19.11.2014 - příloha č.1 k informaci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR
příloha
 

12.11.2014 - Rozpočtový výhled 2016-2018

 

12.11.2014 - Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR
+ příloha č.1
 

10.11.2014 - Zápis - ustavující zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 3.11.2014.

 

13.10.2014 - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Hořiněves.

 

09.10.2014 - Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.

 

22.08.2014 - Volby 2014 - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

 

21.08.2014 - Výzva k podání nabídy na zakázku malého rozsahu.

 

11.08.2014 - Nabídka pozemků státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ k propachtování/pronájmu

 

01.08.2014 - Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Zastupitelstva obce Hořiněves,
dDatum konání voleb 10. a 11. října 2014
 

17.07.2014 - Zápis 26.zasedání zastupitelstva obce

 

14.07.2014 - Příloha č.1 k záměru č.3/2014.

 

14.07.2014 - Příloha č.1 k záměru č.4/2014.

 

25.06.2014 - Rozhodnutí č.j.390/2014 o zařazení komunikací v obci Jeřičky do sítě místních komunikací.

 

12.05.2014 - Zápis 25. zasedání zastupitelstva

 

25.04.2014 - Daň z nemovitých věcí na rok 2014

 

19.04.2014 - Závěrečný účet r.2013

 

19.04.2014 - Příloha k závěrečnému účtu obce Hořiněves za rok 2013 - účetní závěrečné účetní výkazy ZŠ Hořiněves.

 

11.04.2014 - Volby 2014 - Jmenování zapisovatelů OVK

 

07.04.2014 - Volby 2014 - informace o počtu a sídle volebních okrsků v Hořiněvsi pro volby do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 23.-24.května 2014

 

28.03.2014 - Nařízení Státní veterinární správy
ukončení mimořádného veterinárního opatření
 

28.03.2014 - Nařízení obce č.1/2014 - Tržní řád

 

28.03.2014 - Aktualizace BPEJ v okrese Hradec Králové pro rok 2014 - Povolení na vstup na pozemky.
Pozemky v k.ú. Jeřičky, Lužany nad Trotinou, Skřivany
 

24.03.2014 - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě dle §65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb.

 

24.03.2014 - Příloha - seznam nemovitostí, jichž se týká Výzva vlastníkům nemovitostí.

 

17.03.2014 - Návrh zadání územního plánu Vilantice
Návrh zadání
 

17.03.2014 - Zápis z 24. zasedání zastupitestva obce Hořiněves

 

26.02.2014 - Závěrečný účet Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866

 

26.02.2014 - Příloha k závěrečnému účtu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 - Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2013

 

26.02.2014 - Příloha k závěrečnému účtu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866.

 

19.02.2014 - Stanovisko MŽP - Návrh koncepce "Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020

 

07.02.2014 - Návrh rozpočtu Obce Hořiněves na rok 2014

 

06.02.2014 - Návrh rozpčtu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na rok 2014

 

05.01.2014 - Zápis ze zasedání Valné hromady Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 dne 13.12.2013

 

15.12.2013 - Zápis 23.zasedání

 

08.12.2013 - Návrh plánu činnosti Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866

 

02.12.2013 - Návrh rozpočtového výhledu

 

20.11.2013 - Zápis 22. zasedání

 

29.10.2013 - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje KHK 11.2011-11.2013.

 

14.10.2013 - Zápis 21.zasedání

 

23.09.2013 - Upozornění - opuštěné hrobové místo a opuštěné hrobové zařízení hrob č. 285 hřbitov Hořiněves

 

23.08.2013 - „Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí

 

23.08.2013 - zveřejnění informace o návrhu koncepce

 

13.08.2013 - Zápis 20.zasedání - mimořádné.

 

12.08.2013 - Odvolání období mimořádných klimatických p.

 

07.08.2013 - Zápis z 19.zasedání zastupitelstva

 

18.07.2013 - Návrh koncepce SEA - Strategie KHK

 

02.07.2013 - Rozhodnutí SPÚ - zamítnutí odvolání KPÚ Hořiněves.

 

27.06.2013 - Výzva k podání nabídky - Zateplení budovy Oú Hořiněves".

 

26.06.2013 - Veolia Voda - celkové vyučtování vodného za rok 2012

 

19.06.2013 - Rozhodnutí Vlády České republiky

 

04.06.2013 - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení varroázy včel

 

03.06.2013 - Rozhodnutí vlády ČR - nouzový stav.

 

22.05.2013 - Zápis z 18.zasedání zastupitelstva

 

03.05.2013 - Příloha k Závěrečnému účtu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2012.
Výkaz o plnění rozpočtu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za období 1-12/2012.
 

02.05.2013 - Závěrečný účet Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2012.
Vyvěšeno 2.5.2013
+ 2 přílohy
 

02.05.2013 - Příloha k Závěrečnému účtu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2012.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2012.
 

02.05.2013 - Příloha k Závěrečnému účtu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2012.
Výkaz o plnění rozpočtu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za období 1-12/2012.
 

19.04.2013 - Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2012.

 

19.04.2013 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012.

 

19.04.2013 - Závěrečný výkazy r.2012 - Obec Hořiněves

 

19.04.2013 - Závěrečné výkazy Základní a mateřská škola Hořiněves - rok 2012.

 

12.04.2013 - Odůvodnění odvolání - Komplexní pozemkové úpravy k.ú.Hořiněves.

 

20.03.2013 - Zahájení komplexní pozemkové úpravy k.ú.Jeřičky a k.ú.Lužany

 

11.02.2013 - Krizový plán správního obvodu ORP Hradec Králové.

 

04.02.2013 - Zápis 16. zasedání

 

25.01.2013 - Návrh rozpočtu r.2013

 

22.01.2013 - Zápis z Valné hromady Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866.

 

30.11.2012 - Zápis 15.zasedání zastupitelstva obce

 

28.11.2012 - Vyhlášení platnosti obnoveného operátu v katastrálním území Hořiněves-intravilán

 

19.11.2012 - Návrh rozpočtového výhledu na období 2014-2015

 

06.11.2012 - Zápis 14.zasedání zastupitelstva obce

 

31.08.2012 - Jmenování zapisovatelů okrskové volební komise

 

21.08.2012 - Zápis 13.zasedání zastupitelstva Obce Hořiněves

 

04.07.2012 - Zápis z jednání valné hromadi Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866.

 

04.07.2012 - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Sadové úpravy zahrada MŠ.
Projektová dokumentace včetně výkazu výměr k dispozici na Oú Hořiněves tel.724186825.
 

29.06.2012 - Královéhradecká provozní a.s. - Vyúčtování ceny vodného za rok 2011 -

 

07.06.2012 - Výzva k podání nabídky - Oplocení areálu MŠ Hořiněves

 

05.06.2012 - Výzva k podání nabídky - Výměna oken zdravotní středisko Hořiněves - přízemí.

 

11.04.2012 - Závěrečný účet OPZ 1866 za rok 2011

 

09.03.2012 - Varroáza včel - nařízení Státní veterinární správy

 

29.02.2012 - Výkaz o plnění rozpočtu za období 1-12/2011 Obec Hořiněves.

 

29.02.2012 - Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2011

 

29.02.2012 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Hořiněves za rok 2011

 

02.02.2012 - Návrh rozpočtu obce Hořiněves na rok 2012

 

30.01.2012 - 10.zasedání - zápis

 

28.12.2011 - Návrh plánu splečných zařízení na k.ú.Hořiněves a k.ú.Vrchovnice

 

23.11.2011 - 9.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

09.11.2011 - Návrh rozpočtového výhledu svazku obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

 

09.11.2011 - Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 na rok 2012

 

03.10.2011 - 8.zasedání Zastupitelstva obce

 

22.09.2011 - Závěr zjišťovacího řízení - záměr a.s.Šedivý - areál Čepra v k.ú.Želkovice

 

29.06.2011 - Vyúčtování položek nákladů položek kalkulace ceny vody

 

08.06.2011 - 6. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

01.06.2011 - Zápis - 5.zasedání zastupitelstva obce

 

13.05.2011 - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

 

26.04.2011 - Závěrečný účet Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2010

 

22.04.2011 - Zápis ze 4.zasedání zastupitelstva obce

 

18.03.2011 - Návrh závěrečného účtu Obce Hořiněves za rok 2011

 

14.03.2011 - Schválený rozpočet obce Hořiněves na rok 2011

 

11.03.2011 - Kontakty ČSÚ pro zveřejnění

 

07.03.2011 - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Žíželeves

 

07.03.2011 - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Želkovice

 

07.03.2011 - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Hořiněves

 

16.02.2011 - Návrh rozpočtu obce Hořiněves na rok 2011

 

24.01.2011 - Nabídka pozemků k převodu oprávněným osobám v k.ú.Hořiněves

 

21.01.2011 - Zápis ze 2.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

27.12.2010 - Informace Finančního úřadu - pozemky v k.ú.Žíželeves,Želkovice, Jeřičky

 

01.12.2010 - Územní rozhodnutí o umístění stavby - komunikace včetně inženýrských sítí

 

19.11.2010 - Návrh rozpočtového výhledu - svazku obcí Mikroregion OPZ 1866

 

19.11.2010 - Návrh rozpočtu - svazku obcí Mikroregion OPZ 1866 na rok 2011

 

18.11.2010 - Zápis z 1.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

16.11.2010 - Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

01.11.2010 - Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hořiněves

 

30.08.2010 - Zápis 26.zasedání zastupitelstva obce.

 

25.08.2010 - Oznánmení o uložení písemnosti - Josef Pinkas

 

23.08.2010 - Volby 2010 - Informace o počtu a sídlo volebních okrsků

 

03.08.2010 - Výzva k podání nabídky veřejné zakázky na stavební práce – Fasáda sokolovna Hořiněves.
Zadávací dokumentace, Návrh smlouvy a dílo, výkaz výměr k dispozici po tel. dohodě na Oú Hořiněves. Tel.495426160,724186825.
 

21.07.2010 - Informace k volbám do zastupiteltev v obcích

 

21.07.2010 - Informace k volbám do zastupitelstev v obcích.

 

12.07.2010 - Zápis - 25 zasedání zastupitelstva obce

 

09.07.2010 - Královéhradecký kraji vyhlásil:Období mimořádných klimatických podmínek

 

09.07.2010 - Podmínky požární bezpečnosti v období mimořádných klimatických podmínek

 

17.05.2010 - Zápis 23.zasedání zastupitelstva obce

 

17.05.2010 - Zápis z 24. zasedání zastupitepstva obce.

 

16.04.2010 - Volby 2010 - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

 

12.04.2010 - Volby 2010

 

08.04.2010 - Výzva

 

07.04.2010 - Zápis z 22.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

26.03.2010 - Nařízení KVS pro Královéhradecký kraj č.02/2010

 

04.03.2010 - Zápis 21.zasedání zastupitelstva obce

 

08.02.2010 - Výpis ze závěrečného účtu r.2009

 

05.02.2010 - Návrh rozpočtu na rok 2010.

 

24.11.2009 - zveřejnění návrhu koncepce „Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje - aktualizace“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí.

 

20.11.2009 - Vyhlášení platnosti obnoveného operátu v k.ú.Jeřičky

 

18.11.2009 - Vyhlášení platnosti obnoveného operátu přepracováním v k.ú.Žíželeves

 

27.10.2009 - Územní rozhodnutí - Hronovský,Želkovice

 

05.10.2009 - Předání závěru zjišťovacího řízení podle §7 zákona k záměru"Výstavbaprovozní budovy firmy KM SEPOZ stevební spol. s.r.o. s provozem krematoria pro dom.zvířata.

 

04.09.2009 - Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Výstavba provozní budovy firmy KM SEPOZ stavební společnost s.r.o. s provozem krematiria pro domácí zvířata" .

 

26.08.2009 - INFORMACE PRO VOLIČE-Voličský průkaz pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

24.04.2009 - Výběrové řízení - Pozemkový fond ČR

 

18.04.2009 - Výroční zprava v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.

 

01.01.1970 - zkouška
datum sejmur´tí


copyright © Obec Hořiněves 2024