Chodník Žíželeves


Název projektu: Chodník Žíželeves

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je vybudování nové komunikace pro pěší v délce 169 m, podél komunikace č. II/325 v k. ú. Žiželeves, zakončeným sníženou obrubou s přilehlým varovným pásem. Nová komunikace pro pěší umožní bezpečný pohyb obyvatel obce Žiželeves podél komunikace se silným provozem. Aktuálně se mohou chodci pohybovat pouze po krajnici silnice druhé třídy č. II/325, která je zatížena poměrně hustou dopravou.

Stavba se skládá z jednoho stavebního objektu: SO 101 Chodník. Šířka chodníku je navržena 1,5 m. Sklon je do vozovky. Povrch je z betonové dlažby tvaru parketa přírodní barvy tl. 6 cm. Od zeleně bude chodník oddělen záhonovou obrubou tl. 8 cm nebo palisáda převýšena o 6 cm od chodníku dle koordinačního výkresu. V místě zásahu do svahu bude umístěna betonová palisáda, která bude převýšena od chodníku až 40 cm, a bude plynule odstupňovaná. Vjezdy jsou navrženy z betonové dlažby tvaru parketa červené barvy tl. 8 cm.

Chodník realizovaný díky projektu umožní bezpečný pohyb trvale žijících obyvatel v obci Žiželeves na autobusovou zastávku, žáků, studentů a zaměstnanců dojíždějících do okolních obcí (Hořiněves), do Jaroměře a do Krajského města Hradec Králové. Projekt je v souladu s územním plánem obce.

Identifikace žadatele:

(obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, statutární zástupce, kontaktní osoba pro projekt)

Obec Hořiněves

Hořiněves 73, 503 06 Hořiněves

IČ: 00268801

Zastoupený: Janou Kuthanovou, starostkou obce

Kontaktní osoba pro projekt: Jana Kuthanová

Mobil: +420 724 186 825

E-mail: ou@horineves.cz

29.12.2023: Zadávací dokumentace: ke stažení zde

Ostatní přílohy k ZD na vyžádání na: ou@horineves.cz

copyright © Obec Hořiněves 2024