Cisternová automobilová stříkačka CAS 20 pro JSDH


Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého krajeNázev projektu: Cisternová automobilová stříkačka CAS 20 pro JSDH Hořiněves.
Údaje o projektu:
Zajistit:
- modernizaci vybavení jednotky
- zajistit její trvalou a dlouhodobou akceschopnost jednotky
- zajistit snížení nákladů současné již zastaralé techniky
- zajistit efektivnější stanovených úkolů v rámci zásahů a při zdolávání mimořádných událostí.

JSDH v současné době disponuje CAS Tatra 815, r. výroby 1988, částečně repasované
v roce 2006 a dále již po technické stránce nevyhovující CAS 25 Š 706, r. výroby 1969.
Vzhledem k četnosti výjezdů, odbornosti jednotky a jejího nasazení je třeba se postarat o
postupnou modernizaci jejího vybavení, tak aby odpovídalo požadavkům dnešní doby a
nárokům na zajištění akceschopnosti jednotky a ochraně obyvatel našich obcí. Nová
technika tedy nahradí stávající CAS, která bude vyřazena. Obec Hořiněves a její
místní části jsou již na kraji okresu a tudíž profesionální jednotky HZS mají dojezdnost delší než
do okrajových částí u Hradce Králové. Jednotka má tedy nezastupitelnou roli v území kde
působí. Dle poplachového plánu HZS Královéhradeckého kraje vyjíždí i
mino území své obce, a to dle náročnosti a stupně poplachu a požadavku HZS. V současné době jsou
zaměstnáni u obce 2 členové jednotky v hlavním pracovním poměru, což přispívá
k téměř profesionalizaci jednotky.
Účel:
- zajištění akceschopnosti jednotky, k dosažení cílů projektu.
Obec získala dotaci z Programu Dotace pro jednotky SDH obcí GŘ HZS ČR, na základě
své žádosti ve výši 2.500.000,- Kč a dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje ve výši 1.000.000,- Kč

Celkové náklady projektu: 6.034.391,- Kč

Jednotka SDH obce Hořiněves patří mezi dlouhodobě stabilní jednotky v rámci poplachového plánu
HZS Královéhradeckého kraje, kdy vyjíždí k zásahům i mimo území své obce dle požadavků HZS KHK.
Je zařazena v IZS.

Zpracoval: Kuthanová Jana, starostka obce

copyright © Obec Hořiněves 2024