Komunitní práce v obci HořiněvesRegistrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015427


Doba realizace projektu: 
zahájení:  1. 11. 2020
ukončeni: 30.6. 2023 

Anotace projektu:

Podpora komunitního života, podpora mezigeneračního setkávání, podpora smysluplných vzdělávacích aktivit, začlenění osob z cílových skupin do společenského a pracovního prostředí, zajištění odborného sociálního poradenství a vytvoření funkčního komunitního centra v obci Hořiněves, které bude operativně spolupracovat s TJ Sokol Hořiněves, Obecní knihovnou Hořiněves a ZŠ a MŠ Hořiněves. K pořádání aktivit bude dle jejich zaměření využívat prostory obecní, spolkové a ZŠ a MŠ Hořiněves.

Cíl:

Zajištění dostupnosti sociálních a vzdělávacích služeb cílovým skupinám.

Začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením.

Snížení nežádoucích socioekonomických rozdílů.

Zajištění kurzů a vzdělávacích seminářů, které povedou ke zvýšení sebevědomí, sebeprosazování a vzdělanosti.

Zajištění inovativních a moderních vzdělávacích aktivit v dostupné vzdálenosti obyvatel obce.

Podpora komunitního života v obci, operativní koordinace obecních a spolkových aktivit za účelem začleňování osob z cílových skupin.
copyright © Obec Hořiněves 2024