Rekonstrukce chodníků v obci


Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje


Projekt: Rekonstrukce chodníků v obci
Název projektu: Rekonstrukce chodníků v obci.
Údaje o projektu:
Cílem projektu je zvýšit bezpečnost občanů obce, zajistit schůdnost chodníků v obci.
Opravou chodníku v obci zajistíme větší bezpečnost občanů a návštěvníků obce, tedy i
občanů Královéhradeckého kraje. Dojde k opravě cca 300 m2 chodníků v obci podél
komunikace III.tř. Současný stav chodníků ze 70let minulého století již neodpovídá
bezpečnosti a současným normám a trendům. Opravu zajistíme také lepší vzhled obce o
proti stávajícímu stavu.
Oprava je nutná s ohledem na stávající nevyhovující stav, který již neodpovídá
současným normám, je třeba i z hlediska bezpečnosti občanů a návštěvníků obce.

Celkové náklady: 828.050,-Kč
Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje: 400.000,-Kč

Kuthanová Jana, starostka obce
copyright © Obec Hořiněves 2024