Zahrada naší školky


Popis přípravy akce a zapojení dětí.

 

Obec Hořiněves v roce 2010 provedla díky Operačnímu programu životního prostředí celkové zateplení budovy školky včetně výměny všech výplní a zateplení střechy objektu. Mateřská škola je budova atriového charakteru postavena v 70 letech minulého století. Budova je postavena uprostřed pozemku, který již v minulých letech sloužil jako školní zahrada – vybavení však již neodpovídalo dnešním zákonným normám – především původní dětské prvky, ale i nevhodné dřeviny – bříza, sakura apod. A i následkem rozsáhlých stavebních úprav pozemek – především  zatravnění velmi utrpělo.  Proto bylo nutné začít se zamýšlet nad rekonstrukcí zahrady naší školky. Jelikož již před její rekonstrukcí se nám velmi osvědčila spolupráce s dětmi, které samy navrhly barevný vzhled fasády budovy, souhlasili jsme s iniciativou pedagogů MŠ zapojit do návrhu realizace zahrady ty nejmenší - žáky naší školky. Celková rekonstrukce venkovního areálu mateřské školy v Hořiněvsi je tedy připravena díky aktivitám pedagogického týmu mateřské školy, který spolu s dětmi navrhl ve spolupráci s projektantkou tento venkovní prostor. Díky tomuto návrhu může zde vzniknout unikátní zázemí pro venkovní hry dětí, které budou rozvíjet jejich další schopnosti. Součástí tohoto projektu je např. amfiteátr s pódiem, bylinková zahrádka, nesmí chybět pískoviště, pergoly pro zastínění při hrách, zelené bludiště a další osazení zeleně podle projektové dokumentace, dětské prvky byly vzhledem k nedočkavosti dětí a potřebnosti venkovních her pořízeny a osazeny již následně po rekonstrukci objektu v roce 2010. Děti za pomoci paní učitelek, vytvořily první návrhy v kroužku výtvarné výchovy (nejzdařilejší návrhy přikládáme). Zřizovatel našel komunikativní projektantku, která vize dětí přenesla do projektové dokumentace. Následně se tyto návrhy  dopracovávaly  ve spolupráci s rodiči a celým pedagogickým sborem. Zahrada bude využívána dětmi věkové kategorie 3-6 let. Mateřská škola má v současné době naplněnu kapacitu (40 dětí), služby školky využívají i rodiče z okolních menších obcí. V určené hodiny bude veřejně přístupná pro děti této věkové kategorie v doprovodu dospělé osoby dle návštěvního řádu.

 

Harmonogram akce:

1.4.2012 příprava dokumentace pro výběrové řízení 1.5.-31.5.2012 realizace výběrového řízení 1.6. – 30.6.2012 výběr dodavatele, uzavření smlouvy o dílo 1.7.2012 – 15.8.2012 realizace rekonstrukce zahrady včetně předání díla 09.2012 slavnostní otevření zahrady naší školky 09.2012 – 11.2012 zpracování závěrečného vyhodnocení.

 

copyright © Obec Hořiněves 2024