Rekonstrukce základní školy


Zateplená základní škola

Projekt - 'Energetické úspory v ZŠ Hořiněves'. Dokončena rekonstrukce základní školy. Již před začátkem letních prázdnin začala plánovaná rekonstrukce budovy základní školy. Projekt s názvem 'Energetické úspory ZŠ Hořiněves', je finančně podpořen Státním fondem životního prostředí a řeší celkové zateplení budovy, instalaci topných těles a tepelného čerpadla. Stavební práce nebyly jednoduché, přesto se podařilo zachovat budově z roku 1900 její původní ráz, celá stavba podléhala dozoru odboru památkové péče a byla provedena v souladu s jeho stanovisky. Všechny původní fasádní prvky byly nahrazeny profily, které jsou přesně identické, a tak nyní můžete vidět budovu opět v jejím původním stavu.

copyright © Obec Hořiněves 2024