Hořiněves Základní škola stavební úpravy v 1.NP


Zkrácený název projektu: HOŘINĚVES ZÁKLADNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1.NP A PŘÍRODNÍ UČEBNA

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008238

Žadatel: Obec Hořiněves

Popis projektu:

Hlavní aktivitou je rekonstrukce prostor základní školy se vznikem odborných učeben, příslušným zázemím a bezbariérového zpřístupnění učeben včetně vnitřního vybavení odborných učeben a vznik přírodní učebny na školní zahradě ZŠ.

Aby vzdělávání bylo smysluplné a mělo v co největší míře přínos pro život žáků je nutné zajistit vzdělávání v patřičné kvalitě a úrovni. Díky novým učebnám se zvýší kvalita výuky žáku. Škola tak může reagovat na aktuální trendy ve výuce a vzdělávání. Nové učebny přinesou do vzdělání nové formy a metody. Žáci budou mít možnost využívat vybavení v učebnách k jejich maximálnímu rozvoji veškerých dovedností a znalostí, tak aby se v budoucnu uplatnili na trhu práce. Škola měla pouze 2 kmenové učebny a další nevyužité prostory, které nebyly vhodné pro výuku. Projekt zajistí využití stávajících prostor ke vzdělávání.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření odborných učeben pro komplexní rozvoj kompetencí ve vazbě na podporované aktivity specifického cíle IROP v souladu s rámcovým vzdělávacím plánem. Ke splnění cíle je nutná rekonstrukce prostor základní školy se vznikem dvou odborných učeben přírodovědných předmětů a počítačových dovedností, příslušným zázemím a bezbariérového zpřístupněním učeben včetně vnitřního vybavení a vzniku nové přírodní učebny ve venkovní prostoru školní zahrady ZŠ.

Výsledek projektu:

Výstupem projektu je vytvoření nových a vybavených odborných učeben: Přírodovědná učebna, Učebna IT, Venkovní učebna přírodních věd.

Dále bude vybudován bezbariérový přístup do odborných učeben. Bude vybudováno bezbariérové WC a bude upravena zahradní část školy (doplněna o zeleň a vytvořena bylinková zahrada).

Celkové zdroje: 3 356 135,40 Kč

Podpora celkem: 3 188 328,63

Předpokládané datum zahájení: 1. 5. 2016

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018

Projekt „HOŘINĚVES ZÁKLADNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1.NP A PŘÍRODNÍ UČEBNA“ je spolufinancován Evropskou unií.

copyright © Obec Hořiněves 2024