Tenisové hřiště a víceúčelové sportoviště


reg. číslo projektu CZ.1.13/2.3.00/10.00552, je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

hriste

Zveme Vás k návštěvě - Sportovního víceúčelové hřiště a tenisové hřiště v Hořiněvsi.

V r.2010 se podařilo realizovat dlouhodobě plánovaný projekt: „Sportovní víceúčelové hřiště a tenisové hřiště“, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Celkové náklady projektu 9.687.482,- Kč, z toho dotace z rozpočtu regionální rady 8.729.763,- Kč, z toho EU 8.021.944,- Kč.

V těchto nákladech jsou zobrazeny veškeré výdaje související s projektem např. veškeré administrativní výdaje spojené s realizací, projetová dokumentace, nákup pozemku, investiční stavební výdaje, nákup drobného mobiliáře (lavičky, stojan na kola, odpadkové koše), sportovní vybavení (sítě na volejabal, na tenis, sloupky,empairy, branky) výdaje na publicitu projetku.

Co tedy v rámci tohoto projektu ve sportovním areálu v Hořiněvsi vzniklo a co můžete využít ke svým sportovním aktivitám:

1.oplocené tenisové hřiště 36,5/18 m se zelenou antukou (výška oplocení 1-3 m) 2.víceúčelové hřiště 40/20 m, které můžete využít na různé míčové hry - kopaná,házená, 2x nohejbal, volejbal, odbíjená, basketbal, florbal, ale i pro různé jiné sportovní aktivity – aerobic, P-class, zumba atd.

Celý areál je připojen na vodovod pro potřeby postřiku tenisového kurtu Víceúčelové sportoviště je připojeno na zdroj elektrické energie a opatřeno čtyřmi stožáry se svítidly, je možno jej tedy využívyt i ve večerních hodinách.

Na www.horineves.cz/rezervace najdete rezervační systém, na základě kterého si můžete zarezervovat jak tenicové hřiště, tak i víceúčelové sporoviště i měsíc předem.
Můžete také využít zázemí budovy sokolovny, kde jsou šatny, sprchy i WC.

Věříme, že jsme realizací tohoto projektu přispěli k modernímu zázemí pro sportovní veřejnost, k rozvoji volnočasových aktivit pro naše děti a mládež, i pro žáky naší školy. Areál je široké veřejnosti přístupný po celý den. Slavnostní zahájení provozu se uskuteční na jaře 2011. Těšíme se na Vaše sportovní výkony.

Více informací získáte na tel. 495426160 a na www.horineves.cz.eueu

 

copyright © Obec Hořiněves 2024